PAUL LANSSENS' WEBSITE
met o.m. de stamboom Lanssens - Denoo - Meire
(Lanssens-Lansens-Lanssen-Lansen-Lamsens  en  ook  Denoo-Deno-Denaux  en  Meire)

De familienaam Lanssens [Lans(s)en(s)-Lamsens]

De familienaam komt van de middeleeuwse voornaam 'Lamsin'. Door verzwaring van de m (bilabiale occlusief) ontstond de uitspraak 'Lampsins'. Dit evolueerde naar Lampsens, Lamsens, Lans(s)ens. Tijdens onze opzoekingen vonden we in de loop der tijden 39 verschillende schrijfwijzen. Vandaag zijn er nog 5 schrijfwijzen overgebleven: Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens.

Ook al is de familienaam met de jaren uitgedijd, uit de geografische spreiding van vandaag is overduidelijk dat de naam ontstaan is in West-Vlaanderen.Verspreiding familienaam Lanssens

We vonden één wapenschild, nl. van Maria Lampsins (°ca.1575 +?). Zij was herbergiersdochter, maar slaagde er in om te huwen met Adriaan Luucx, de Heer van Zwevezele. Maria is een voorouder van koningin Mathilde.Wapenschild Maria Lampsins


Het boek 'Geschiedenis van de LANSSENS-LANSENS-LANSSEN-LANSEN-LAMSENS 1460-2003' is uitverkocht.
Van dit luxueus boek van 704 blz. met 460 individuele verhalen en 265 foto's werden bijna 800 exemplaren verkocht. U kan het ontlenen in verscheidene West-Vlaamse bibliotheken en de gegevens worden geactualiseerd via de website (alle input is welkom).