NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Paul-Karel LANSSENS


Paul Lanssens is burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur aan de KULeuven in 1974. Burgerlijk ingenieur in de milieusanering aan de UGent in 1985. Vlerick Middle Management in 2001.

Begonnen bij de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij) als projectingenieur, dan exploitatieverantwoordelijke in West-Vlaanderen. Vanaf de oprichting door de overheid in 1990, overgestapt naar Aquafin N.V. als Afdelingshoofd Planning (met verlies van ambtenarenstatuut). Vervolgens in 1994 operationeel manager, eerst vanaf 1994 in Aartselaar, dan vanaf 2002 in Brugge. Gepensioneerd op 01.11.2015 maar nog gids van Aquafin voor bezoekers van de waterzuiveringsinstallaties.
=> website https://users.telenet.be/aquafin

Onderzoeker stamboom Lanssens-Lansens-Lanssen-Lansen-Lamsens sinds 1996 en stamboom Denoo-Deno-Denaux sinds 2003. Tussendoor ook de stamboom Meire-Vermeire. Bestuurslid Familiekunde Vlaanderen Nationaal. Bestuurslid Familiekunde Vlaanderen regio Brugge. Hoofdredacteur van het tijdschrift Brugse Stam.
=> website https://lanssens.be/stamboom

Echtgenote Annemie Denoo en het Immaculata Instituut in Sint-Michiels leven in symbiose vanaf de kleuterklas, de lagere school, en als lerares Wetenschappen-Aardrijkskunde. Alleen tijdens de jaren van het middelbaar en het regentaat was Annemie niet in Immaculata, maar in het Sint-Andreasinstituut. Sinds 01.05.2012 is zij gepensioneerd en gepassioneerd door onze vijf kleinkinderen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be