NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Paul Karel LANSSENS


Paul Lanssens volgde lagere school in Oostkamp en middelbare studies Latijn-Wiskunde in het Sint-Lodewijkscollege te Brugge. In 1974 studeerde hij af aan de KULeuven als burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur. In 1985 werd hij ook burgerlijk ingenieur in de milieusanering aan de UGent. Hij volgde Vlerick Middle Management in 2001.

Beroepscarrière.
Paul begon bij de WZK (WaterZuiveringsmaatschappij van het Kustbekken), later de VMM (Vlaamse MilieuMaatschappij), als projectingenieur, dan exploitatieverantwoordelijke voor West-Vlaanderen. Vanaf de oprichting door de overheid in 1990, overgestapt naar Aquafin N.V. als Afdelingshoofd Planning (met verlies van ambtenarenstatuut). Vervolgens in 1994 operationeel manager, eerst vanaf 1994 in Aartselaar, dan vanaf 2002 in Brugge. Gepensioneerd op 01.11.2015 maar nog gids van Aquafin voor bezoekers van de waterzuiveringsinstallaties.
=> website https://lanssens.be/aquafin

Stamboomonderzoek.
Paul is onderzoeker stamboom Lanssens-Lansens-Lanssen-Lansen-Lamsens sinds 1996. Stamboom Denoo-Deno-Denaux sinds 2003. Sinds 2017 ook van de stamboom Meire-Vermeire en Van Heulebrouck. Bestuurslid Familiekunde Vlaanderen Nationaal. Bestuurslid Familiekunde Vlaanderen regio Brugge. Hoofdredacteur van het tijdschrift Brugse Stam.
Auteur van vier genealogische boeken, waarvan dit boek de finale is.
=> website https://lanssens.be/stamboom.

Annemie Denoo en het Immaculata Instituut in Sint-Michiels leven in symbiose vanaf de kleuterklas, de lagere school, en als lerares Wetenschappen-Aardrijkskunde. Alleen tijdens de jaren van het middelbaar en het regentaat was Annemie niet in Immaculata, maar in het Sint-Andreasinstituut. Sinds 01.05.2012 is zij gepensioneerd en gepassioneerd door onze vijf kleinkinderen.

Annemie en Paul leerden elkaar kennen in de Oostkampse studentenclub 'Pro Deo' waar Paul in 1972-1973 preses was. Ze trouwden vrij vlug zodat hij zijn legerdienst in België zou mogen doen. Tot einde 1980 woonden ze in de Diksmuidse Heerweg 111 in Brugge, een huurhuis van zijn ouders. Op maandag 21 mei 1979 - terwijl Annemie in de kraamkliniek lag - werd de fundering van hun huis in de Sint-Michielslaan 90 gegoten. Anderhalf jaar later - op 26 december 1980 - na heel veel eigen werk (fundering, dakgebinte en -pannen, sanitair, CV, elektriciteit, houten plafonds, schilderwerken, terrasklinkers en tuinaanleg), werd het nieuwe huis met z'n drieën betrokken. Tomas kwam in 1982.

Paul was als ingenieur-ambtenaar, exploitatieverantwoordelijke voor de rioolwaterzuivering in West-Vlaanderen, met standplaats Oostende. Met instemming van de directie volgde hij de studies voor een bijkomend diploma van ir. in de milieusanering (1985). In 1990 richtte het Vlaamse Gewest de N.V. Aquafin op, om via een combinatie van overheid en privé, de onhoudbare achterstand in het zuiveren van rioolwater, weg te werken. In ruil voor een flinke carrièreboost liet Paul vanaf 1991 zijn ambtenarenstatuut vallen, om in Antwerpen mee te werken aan het mooie ecologische doel van Aquafin. Na 12 jaar Kennedytunnel, werden de dagelijkse files te zwaar en in 2002 kon hij terugkeren naar Brugge, als manager rioolwaterzuivering van de Brugse Polders.

In de zomer van 1996 werd Paul getroffen door ... het stamboomvirus. Tijdens het bekijken van oude foto's bij zijn ouders, vatten hij en vader Edgard Lanssens het idee op, om opzoekingen te gaan doen in het gemeentehuis van Oostkamp. Een paar weken later zaten ze al oud schrift te lezen in het archief van Torhout. Nadat de eigen familie ontrafeld was, ging Paul alleen verder met het opzoeken van álle La(m)ns(s)en(s) afkomstig uit België. In 2003 heeft vader Edgard nog net het lijvige boek van de La(m)ns(s)en(s) mogen zien.
Daarna maakte Paul 'carrière' bij Familiekunde Vlaanderen vzw en werkte aan nieuwe familiegeschiedenissen: Meire, Vanheulebrouck en vooral Denoo. In 2021 verschijnt het vierde familieboek, een kanjer over alle Deno(o)'s afkomstig uit België. Van pensioenrust is geen sprake.

Annemie en Paul reizen ook graag. Er wordt veel getrokken met de caravan (vooral naar Anduze in de Cévennes) en met het vliegtuig (naar Los Cristianos in Tenerife). Vroeger waren er ook de skireizen. De leukste reizen zijn deze met de kleinkinderen. Tussendoor gidst Paul ook bezoekersgroepen voor Aquafin.

 


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.459 personen (individuals, personnes) d.d. 3 augustus 2022 - site: http://lanssens.be