NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes LANSES


Joannes is 50 jaar geworden en werd op de meest eenvoudige manier begraven, d.w.z. met een gelezen mis (cum missa lecta).

Joannes is de tweede stamvader van onze voorouders in Torhout. Alleen bij het doopsel van Joannes schrijft de pastoor: 'Lanses'. In Joannes' latere leven vinden we altijd de klassieke schrijfwijze 'Lanssens'. We houden ons echter aan de geldende regels, dat de officiële naam van een persoon deze is uit zijn geboorteakte. In het Ancien Régime, d.w.z. vóór de Franse Revolutie, was er nog geen burgerlijke stand en geldt de doopakte als geboorteakte.
In het gezin van stamvader Petrus Lanssens & Catharina Verschuere was al eerder een kind gedoopt onder de naam Joannes. In 1673 overleed dit kind op 3-jarige leeftijd. Na dit overlijden werden eerst 4 dochters geboren, maar toen het in 1712 opnieuw een zoon was, kreeg hij dezelfde voornaam Joannes. Onze stamvader is dus in feite een "vervanger" van zijn overleden broertje. Het gebruik om terug dezelfde naam te geven, kwam vaak voor, ook nog in de jaren 1800. Ouders waren in de vorige eeuwen ingesteld op de verwachting dat ongeveer de helft van de kinderen jong stierven. Dezelfde voornaam opnieuw gebruiken, deed wellicht hun verdriet vlugger vergeten.

De afkomst van Maria-Catharina is niet gevonden. Het huwelijk is vermeld in Torhout, en ook de geboorte van de 5 kinderen. In die 6 akten, gespreid over over 15 jaar, wordt de familienaam van Maria-Catharina door diverse pastoors op 4 verschillende manieren geschreven: Rabel (2x), Rabat (2x), Rebel (1x), en Rouvel (1x). We hebben nergens in West-Vlaanderen enig spoor kunnen ontdekken van een doopsel in die periode, met een gelijknamige schrijfwijze van de familienaam. Mogelijk is haar geboortenaam in Torhout nooit correct genoteerd (was het bv. Abeel, Croubel, Debel, Debal ... ??). Ofwel is ze afkomstig uit een naburige gemeente: zo is er bv. een Maria-Catharina Roel geboren in Pittem op 27.04.1688 en een Catharina Debel in Ruiselede op 09.10.1689.

Ook Maria-Catharina's overlijden is een raadsel. We hebben nochtans alle overlijdens 1726-1736 van Torhout overlopen.
Veel later, bij het overlijden van de 72-jarige zoon Eduardus in 1799, wordt in het parochieregister verkeerdelijk als moeder van Eduardus vermeld: 'Joanna Kimpe'. Maria-Catharina Rabel kan vroeg gestorven zijn, waarna Joannes Lanssens hertrouwd zou zijn met een Joanna Kimpe. De latere pastoors zouden dan niet meer van het bestaan van Joannes' eerste vrouw op de hoogte geweest zijn. Er is twijfel omtrent dit tweede huwelijk. Joanna Kimpe is immers 13 jaar ouder dan Joannes. Een andere verklaring is dat de latere pastoor in de war was, omdat Joannes' broer Petrus gehuwd was met Maria Kimpe, en Joannes' zus Elisabet met Henricus Kimpe.

Dat Joannes hertrouwd is met Catharina Dejaeghere is een vermoeden zonder bewijs, maar ook zonder verder belang.

Op 17 mei 1721 vinden we in het parochieregister van Torhout een overlijdensnotitie: "infans Joannis Lanssens" (kind van Joannes Lanssens). Aangezien we van alle 5 de kinderen van Joannes het overlijden gevonden hebben, gaat het hier blijkbaar om een doodgeboren kind tussen de geboortes van Maria-Catharina en Petronella.

Joannes woonde in hetzelfde cijnshuisje als zijn vader Petrus. Dat doet ons denken aan het verhaal van het Vrijgeweed.
In 1424 schonk de Hertog van Kleef (heer van Wijnendale) het zogenaamde Vrijgeweed, een onontgonnen gebied ten westen van het Bulskampveld over delen van Torhout, Zwevezele en Ruddervoorde aan zijn laten. Die waren vanaf dat ogenblik vrije lieden. Ze betaalden een jaarlijkse rente van 18 pond aan de Heer. Voor die prijs mochten ze hun gebied zelf beheren en konden er volledig van leven. Ze kweekten gewassen, lieten er hun schaap grazen, zetten bijenkorven (honing was toen dè zoetstof), ze staken turf (plaggen heide die gedroogd worden tot brandstof, de asse achteraf is meststof), ze sneden twijgen (biezen voor manden, stoelen en borstels), ze staken leem (voor de wanden van hun woning en voor potten), ze damden beken af om vis te kweken, ze kapten brandhout, ze jaagden op klein wild (en waren veel minder gejaagd dan wij).
Uiteraard kwamen er kapers op de kust. Hoewel het woord 'laat' in feite 'slaaf' betekent, waren er velen die in het Vrijgeweed laat wilden worden. Het volstond immers om gewoon een stukje grond te huren, en er in één nacht een hutje op te bouwen om meteen laat te zijn en van alle voorrechten te genieten. Een huis - of hutje - gebouwd op de gehuurde grond van de Overheid (lees in die tijd: van de Heer) is een cijnshuisje. (bron: Vandewiele)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be