NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petronilla LAMPSENS


Petronilla Lampsens leefde in Koekelare als 'Petronella Lans(s)en(s)'. Althans dat zijn we voor 95% zeker. Haar afkomst vinden we als volgt, met 3 bewijzen:

1. Bij haar overlijden in 1741 in Koekelare staat als leeftijd: 75 jaar. Zij is dus geboren ~1666. (Noot: in haar begrafenisakte schrijft de pastoor een rare L: het lijkt wel 'Sanssens' als familienaam)
In onze database vinden we in de ruime periode rond 1666 slechts één passende geboorte van een Petronilla La(mp)s(s)en(s), nl op 12.02.1666 in Lichtervelde, dus exact in het aangeduide jaar. Verder vinden we in onze database geen enkele Petronella La(mp)ns(s)ens, geboren in deze periode. De dichtsbijzijnde is geboren in 1677 in Torhout (= een afwijking van 11 jaar). Maar zij kan het niet zijn, want als ongehuwde moeder, heeft ze een kind in 1706.

2. Waarom heette Petronilla in Koekelare 'Lans(s)en(s)' in plaats van Lampsens? Petronilla's ouders waren Paulus Lansens x Maria Tant. Ze hadden 6 kinderen, waarvan alleen Petronilla gedoopt werd als Lampsens; de 5 andere kinderen zijn Lans(s)en(s). In feite is Petronilla dus een Lans(s)en(s), en zo ging ze ook door het leven. (Noot: de grootvader van Petronilla was 'Lampsens', de overgrootvader 'Lampsins' en verder 'Lamsins' en 'Lamsin' !)

3. Hoe komen we van Lichtervelde in Koekelare terecht? De eerste 3 kinderen in het gezin zijn geboren in Lichtervelde, maar n° 4 en 5 zijn geboren in Zarren en n° 6 in Sint-Jacobskapelle. Het gezin is dus rond 1670 weggetrokken uit Lichtervelde in oostelijke richting. Zarren is een buurgemeente van Koekelare.

Daarmee zijn we voor 95% zeker dat Petronilla uit Lichtervelde afkomstig is. Voor 100% zekerheid, zouden we een verband moeten kunnen leggen met haar huwelijksgetuigen, of met de peters en meters van haar kinderen. Dat verband kunnen we niet vinden. Ergens is dat ook logisch, omdat de familie niet honkvast gevestigd was. De familie leefde m.a.w. niet verenigd in één gemeente.

Voor de volledigheid geven we hierna al haar huwelijksgetuigen + de peters en meters van haar kinderen in Koekelare:
- Getuigen bij haar verloving: Martinus Robleyn en Zegerus Schoreel (man van Maria Perengier).
- Getuigen bij haar huwelijk: Martinus Robleyn en Gilbertus Vandewalle.
- Peter en meter van haar zoon Jacobus: Jacobus Schoreel en Petronella Lannoye.
- Peter en meter van haar zoon Joannes: Martinus Robleyn en Judoca Lust.
- Peter en meter van haar zoon Petrus: Jacobus Vanmassenhove en Joanna Robleyn (zuster van Martinus).
- Peter en meter van haar dochter Maria: Thomas Blontrock en Judoca Vermeirs (hier heet zij niet Lanssens maar Lansen).
- Peter en meter van haar later onwettig kind Hubertus: Mattheus Vandenabeele en Petronilla Kimpe.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

De afkomst van Martinus daarentegen is duidelijk. Zijn vader is Martinus uit Koekelare en meter Joanna is zijn zuster. Toch is er hier een vreemd kantje: waarom is de schoonmoeder Jacoba Stoffelgat geen enkele keer meter? Ze was immers niet overleden en woonde in dezelfde gemeente Koekelare.

Petronella 'Lanssens' werd weduwe in 1707. Haar dochter Maria werd 'postuum' geboren (2 maanden na het overlijden van haar man).
Vijf jaar later was ze nog altijd weduwe, toen ze in 1712 beviel van een onwettig kind Hubertus Lanssens. De vader was volgens haar eigen verklaring: 'soldaat, en onbekend'.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be