NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Josephina ('Delphina') [VAN CAEMELBEKE]


In de huwelijksakte van 'Delphina' staat vermeld dat ze geboren is in Waarmaarde op 09.08.1821 als dochter van Joannes en Rosalia Crommelinck en dat haar ouders bij de huwelijksplechtigheid aanwezig zijn. De geboortedatum in de huwelijksakte zou eventueel foutief kunnen zijn, maar haar ouders zijn zeker juist, aangezien ze erbij stonden stonden. Wanneer we haar geboorteakte opzoeken blijkt dat ze geboren is op 08.08.1821, niet als Delphina, maar als Josephina Van Caemelbeke. Er is geen verwarring met een andere dochter, want in dit gezin is er nooit een Delphina geboren. Een jaar later, op 27.12.1822 is er wel een Delphina Van Caemelbeke geboren in een ander gezin. Ze zullen allemaal teveel bier gedronken hebben.
Ten slotte nog een fout: in de overlijdensakte van 'Delphina' staat dat ze geboren is op 19.08.1821.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be