NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus 'Ignatius' LANCEN


Ignatius was een 'conscrit', iemand die gedwongen dienstplicht vervulde in het Franse leger. Napoleon speelde een handig spel met de dienstplicht. Onder de dekmantel van «Liberté, Égalité, Fraternité», de lijfspreuk van de Franse Revolutie, was iedereen gelijkwaardig, en dus kon iedereen opgeroepen worden.

De wet op de conscriptie zorgde voor de inlijving van vele jonge gezonde werkkrachten in het leger van Napoleon. Voor vele arme boerengezinnen was deze dienstplicht een zware financiële belasting. Dit zorgde voor opstandigheden zoals de Boerenkrijg in 1798. Concreet moesten vanaf 1798 alle mannelijke burgers tussen de 20 en 25 jaar zich inschrijven op een lijst (conscriptie). De dienstplicht gold van het 18de tot het 24ste levensjaar. Na het 23ste jaar was men nog tien jaar verplicht bij de burgerwacht, waardoor men nog kon ingezet worden bij binnenlandse onlusten.
Het aantal conscrits werd vastgelegd per kanton. Het systeem van de loting hield in dat de loteling zich naar de hoofdplaats van zijn kanton begaf. Daar moesten ze elk een lot uit een tamboer trekken. Trok men een lager lot dan het contingent, dan werd men opgeroepen. Diegenen met een hoog lot waren vrijgesteld.
Wie een slecht lot trok, maar voldoende middelen bezat, betaalde voor een vervanger. Een plaatsvervanger kostte tussen de 1.000 en de 4.500 Belgische frank. Plaatsvervanging werd via een notariële akte geregeld, bv. om te bepalen wat er gebeurde indien de vervanger deserteerde !
De Fransen maakten het deserteurs bijzonder moeilijk. De deserteur werd veroordeeld, opgespoord en er stond een beloning op zijn hoofd. Daarbij trachtte men het sociaal draagvlak weg te nemen door ánderen te laten boeten in zijn plaats: de ouders moesten de boete betalen, een jongere broer kon niet meer vrijgeloot worden en iemand anders van het dorp, die vrijgeloot was (of de vervanger die zich afgekocht had) moest dan toch dienst doen (want het contingent moest vol zijn). De meeste deserteurs werden dan ook gevat.

Onder de naam "Pierrejacques" had Ignatius dus het ongeluk te behoren tot de conscrits. We vonden hem in de lijsten van het stadsarchief te Torhout en in de fiches van de soldaten van Napoleon (VVF Oostende). Op 20 brumaire XIV (11 november 1805) werd hij opgeroepen naar Brugge om ingelijfd te worden in het 45° linieregiment. Op 24 brumaire vertrok hij naar het 45°, maar deserteerde onderweg. Hiervoor werd hij op 22.05.1806 veroordeeld tot 600 fr. boete. Vervolgens vervoegde hij op 18.07.1807 dan toch het 45°, maar deserteerde opnieuw! Op 1 mei 1808 vertrok hij dan naar het 10° licht regiment, waar hij ingelijfd werd op 10.05.1808.

Gelukkig heeft hij het er heelhuids van af gebracht, want in de volkstelling van 1814 te Handzame vinden we 'Ignaes Lansen', huurder, spinner, 33 jaar, geboren te Handzame, gehuwd met Therese Bens en met 2 kinderen.
Hun huwelijk en de geboorten van de kinderen hebben we noch in Handzame, noch in Kortemark gevonden.
Later is de familie weggetrokken en zijn we hun spoor bijster.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be