NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus-'Ignatius' LANCEN


Ignatius was een 'conscrit', iemand die gedwongen dienstplicht vervulde in het Franse leger. Napoleon speelde een handig spel met de dienstplicht. Onder de dekmantel van «Liberté, Égalité, Fraternité», de lijfspreuk van de Franse Revolutie, was iedereen gelijkwaardig, en dus kon iedereen opgeroepen worden. We denken hierbij aan de roman 'De Loteling' van Hendrik Conscience uit 1850.

De wet op de conscriptie zorgde voor de inlijving van vele jonge gezonde werkkrachten in het leger van Napoleon. Voor vele arme boerengezinnen was deze dienstplicht een zware financiële belasting. Dit zorgde voor incidenten zoals de Boerenkrijg, die ongeveer 3 maanden duurde.
Concreet moesten vanaf 1798 alle mannelijke burgers tussen de 20 en 25 jaar zich inschrijven op een lijst (conscriptie). De dienstplicht gold van het 18e tot het 24e levensjaar en na het 23e jaar was men nog tien jaar verplicht bij de burgerwacht waardoor men nog kon ingezet worden bij binnenlandse onlusten. Het systeem van de loting hield in dat de loteling zich naar de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton begaf. Daar moesten ze elk een lot uit een tamboer trekken. Trok men een laag lot, dan werd men opgeroepen. Diegenen met een hoog lot waren vrijgesteld. De grens werd bij wet vastgelegd per district. Het systeem van de lotelingen bracht een sociale onrechtvaardigheid met zich mee : sommige minder begoede burgers kochten de dienstplicht van kapitaalkrachtigen. Een plaatsvervanger aanduiden kostte de loteling tussen de 1.000 en de 4.500 Belgische frank. Plaatsvervanging werd officieel een recht vanaf 18 mei 1802, en werd zelfs via een notariële akte geregeld.

Onder de naam "Pierrejacques" had Ignatius dus het ongeluk te behoren tot de conscrits. We vonden hem in de lijsten van het stadsarchief te Torhout en in de fiches van de soldaten van Napoleon (VVF Oostende). Op 20 brumaire XIV (11 november 1805) werd hij opgeroepen naar Brugge om ingelijfd te worden in het 45° linieregiment. Op 24 brumaire vertrok hij naar het 45°, maar deserteerde onderweg. Hiervoor werd hij op 22.05.1806 veroordeeld tot 600 Fr boete. Vervolgens vervoegde hij op 18.07.1807 dan toch het 45°, maar deserteerde opnieuw! Op 1 mei1808 vertrok hij dan naar het 10° licht regiment, waar hij ingelijfd werd op10.05.1808.

Gelukkig heeft hij het er heelhuids van af gebracht, want in de volkstelling van 1814 te Handzame vinden we 'Ignaes Lansen', huurder, spinner, 33 jaar, geboren te Handzame, gehuwd met Therese Bens en met 2 kinderen.
Hun huwelijk en de geboorten van de kinderen hebben we noch in Handzame, noch in Kortemark gevonden.
Later is de familie weggetrokken en zijn we hun spoor bijster.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.121 personen (individuals, personnes) dd. 11 jan 2021 - site: http://lanssens.be