NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Angeline LANSEN


Angeline komt in 1860 in nauwe schoentjes terecht. Op 7 april moet ze verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge. De beschuldiging luidt: "diefte van planken te Handzame ten nadeele van de weduwe Maes en van hare kinderen, of ten minsten van medepligtigheid aen deze diefte". Ze staat voor de rechter samen met Bruno Desmet, broer van haar overleden man. Beiden worden gelukkig vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be