NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Pierre Joseph LANSSENS


Pierre boerde niet slecht, daar aan de oostelijke rand van Brugge. In het begin van de Smedenstraat, dus vlakbij het toenmalige stoomtreinstation, was hij kleermaker en bezat zijn eigen winkel. De oudste bouwvergunning in Brugge op naam van een Lanssens was voor hem: de vensters aan de straatzijde van zijn winkel, verdeeld in 20 ruitjes elk, mochten vervangen worden door ramen met 6 ruitjes elk. Beide tekeningen - toestand vóór en toestand na - heeft hij zelf gemaakt in potlood. De toestemming staat er opgeschreven in het Frans.

De zaken bleven goed lopen want in 1873 kreeg hij toestemming om twee huisjes in de Zwijnstraat nr 2 en nr 4 te verenigen. Rechtervoordeur en -raam werden een poort. Het is opnieuw een eigen tekening op gekartonneerd papier en ditmaal in inkt. De toestemming is in het Frans.
In 1878 vroeg een zekere "M. Lanssens, juwelier, Smedestraat" om een raam bij te steken in de gevel van zijn eigendom, Timmermanstraat A 25. Zijn voornaam is niet vermeld, en dat Pierre ook juwelen verkoopt hebben we nergens elders gelezen. Toch moet het over hem gaan, in de Smedenstraat is er geen andere Lanssens. De tekening werd ditmaal niet door hemzelf gemaakt.
Een vierde eigendom was er in de Lange-Baliestraat E 27. In 1889 (hij is intussen 71 jaar) maakte Pierre weer zijn eigen tekening in inkt, ditmaal op kalkeerpapier. Het huis kreeg er een verdieping bij ("verhoogen ener stagie"). Nu is de toestemming in het Nederlands.
We ontdekten ook een eigendom in Zwevezele: een 'hofstedeken' dat hij in 1857 (akte 160) via notaris Vuylsteke verkocht voor 2.800 franc. Op die akte vonden we zijn handtekening.

De hele omvang van zijn bezittingen komt echter aan het licht in zijn successieaangifte (n° 18 van 1898):
- In Brugge 5 huizen
- In St-Michiels: 10 huizen, zaailand, een bakoven, e.a.
- In St-Andries: 10 huizen, stukken land, een bakoven, e.a.
Totale waarde: 53.653,95 franc.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be