NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adrienne Marie Julie LANSENS


Bij het eerste huwelijk van Adrienne werd een 'akte van eerbied' bezorgd aan de moeder van Arthur, d.w.z. de moeder was niet akkoord met het huwelijk van haar zoon, maar ze kon het niet beletten wegens meerderjarigheid. Er was één dochter Demets, gehuwd met Cyriel Huys (glasbewerker, °~1915). Hieruit 4 kleinkinderen Huys. Haar tweede man Guillaume was zes maanden vóór dit huwelijk weduwnaar geworden van Alice Gillemon, +Brugge 18.12.1942.
Adrienne is overleden na een slepende ziekte.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be