NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus LANSSENS


Petrus is de oudste van onze voorouders in Torhout. Zijn huwelijk en overlijden waren in Torhout, en al zijn kinderen zijn daar geboren. Maar zelf is hij niet in Torhout geboren. Om zijn afkomst te vinden, deden we een speurtocht in de databank naar de geboortes van elke passende Petrus La(m)(n)(p)(s)sens. We vonden er drie:
1. Petrus Lampsens geboren op 16.04.1647 in Lichtervelde
2. Petrus Lamsins geboren ca. 1620 à 1630 in Zwevezele
3. Petrus Lamsins, geboren op 11.03.1630 in Gits

Voor de speurtocht moeten we ons baseren op de huwelijksgetuigen, en op de peters en meters van de oudste kinderen van Petrus Lanssens en Catharina Verschuere. Die zijn:
- getuigen op hun verloving van 07.07.1667: Joannes Lanssens en Joannes Verscheure
- getuigen op hun huwelijk van 13.09.1667: Judocus Vanthournout en Arnoldus Vangrevelingen (nepgetuige)
- peter en meter van Petrus junior, °Torhout 16.04.1668: Adrianus Lanssens en Elisabeth, vrouw van Lacroix
- peter en meter van Joannes, °Torhout 17.03.1670: Guillielmus Roose t.v.v. Martinus Verscheure (afwezig) en Maria Vandierendonck
- peter en meter van Jacobus, °Torhout 22.04.1673: Petrus Van Assene en Joanna Plickers

Laten we beginnen in Lichtervelde, de gemeente waar Catharina Verschuere geboren is (zie verder). In Lichtervelde vinden we frequent de naam 'Vandierendonck', maar niet Croix-Lacroix-Delacroix. Het belangrijkste is echter de geboorte van Petrus Lampsens op 16.04.1647, hetzelfde geboortejaar als Catharina Verschuere. Hij is de zoon van Antonius Lampsens en Cornelia Vereenooghe, waarvan de voorouders bekend zijn tot het jaar 1460. Probleem is dat noch de huwelijksgetuige van onze Petrus (= Joannes Lanssens), noch de peter van zijn eerste kind (= Adrianus Lanssens) in Lichtervelde terug te vinden zijn. Er is dus geen aanknopingspunt: zonder Joannes of Adrianus raakt de Lichterveldse hypothese geen grond.
Uitendelijk deden we in het jaar 2017 met 14 La(m)(n)(p)(s)sens de fameuze DNA-test. Hieruit blijkt dat de mannelijke afstammelingen van Torhout en van Lichtervelde geen identiek DNA hebben. Daarmee vervalt deze hypothese definitief.

Tweede hypothese is dat Petrus afkomstig is van onze oerstam uit Zwevezele die teruggaat tot in het jaar 1460 (zie afbeelding enkele bladzijden terug). In Zwevezele zijn in die periode niet één, maar twee Maria's Vandierendonck (= meter van Petrus' tweede kind Joannes) gehuwd met een Lanssens! We vinden er een passende Petrus Lanssens, zoon uit het tweede huwelijk van Jan Lamsins x Josyne Lampsins. Deze Petrus heeft effectief een broer Adriaen (= peter van Petrus' oudste kind !!). Hij heeft een andere broer Joos, en één van de Maria's Vandierendonck is inderdaad gehuwd met een Joos. In Zwevezele vinden we bovendien de familienamen Lacroix en Verschuere vaak terug.
Tenslotte een toets van de leeftijden. De geboorteperiode van deze Zwevezeelse Petrus ca. 1620 à 1630, betekent dat hij in Torhout huwde op 42 à 52-jarige leeftijd met de 20-jarige Catharina, dat hij zijn jongste kind had op 60 à 70-jarige leeftijd, en dat hij overleden is op 87 à 97-jarige leeftijd. Zelfs als we telkens de laagste leeftijd nemen, is dat misschien mogelijk, maar toch onwaarschijnlijk.
Daarbij blijft er nog een grote hinderpaal, nl. de huwelijksgetuige Joannes Lanssens. Deze Zwevezeelse Petrus is nochtans zoon van Joannes, maar zijn vader kon geen huwelijksgetuige meer zijn want hij was al overleden in 1639. En verder heeft deze Petrus geen broer met de naam Joannes.
Ook hier bracht de DNA test in 2017 een finaal negatief besluit.

We eindigen in Gits met onze derde hypothese. Hier vinden we Andreas Lanssens (°~~1595) gehuwd met Judoca Maertens. Hun jongste zoon is Petrus Lamsins, geboren te Gits op 11.03.1630. Een broer van deze Petrus is Andreas Lanssens (°~~1621). Die verhuisde van Gits naar Torhout, en huwde daar op 10 oktober 1646 met Maria Schellebrouck. De huwelijksgetuigen waren Antonius Lanssens (= zijn oudste broer °~~1619) en nepgetuige Guillielmus Roose (zie hierboven bij Joannes). Zijn de broers Andreas Lamsins en Petrus Lamsins misschien samen verhuisd naar Torhout, waarna Andreas alleen doorgetrokken is naar Kortemark?? Opnieuw zitten we met een onwaarschijnlijk vroeg geboortejaar van 1630. Andreas huwde in 1646 en Petrus slechts in 1667. Dat is een generatie verschil, en dus niet geloofwaardig.
Dan kwam in 2017 het DNA resultaat... Pierre Lansen (°1937), afstammeling van de voorouders uit Gits, heeft dezelfde DNA subhaplogroep als ikzelf (Paul Lanssens °1950), een afstammeling van Torhout.
Aangezien de voorouders in Gits teruggevonden worden tot 1595, is dit de oudste lijn. Dat betekent dat we de afstammelingen van Torhout, die daar pas aangetroffen worden vanaf 1667, aan deze lijn moeten verbinden. Fantastisch resultaat, maar waar verbinden??

Petrus (°Gits 1630) hiervoor vermeld komt niet in aanmerking wegens de leeftijd. Er moet dus een onbekende Petrus geboren zijn omstreeks 1642 +/- 5 jaar (de typische huwelijksleeftijd was 25 jaar). Als we de oudste afstammelingen van Gits overlopen, komt slechts één familie in aanmerking om de ouders te zijn van een Petrus Lanssens geboren omstreeks 1642. Dat is Antonius Lanssens x Judoca Vandenbussche. Dit koppel huwde te Kortemark in 1639, waarbij Antonius 'Lancke' genoemd werd. Pas vanaf 1653 vinden we 3 doopakten van hun kinderen, nl. in Kortemark. Het is onmogelijk dat ze tussen 1639 en 1653 geen kinderen zouden gehad hebben. Zo is er al zeker één kind Andreas, geboren ca. 1645 (zie uitleg bij hem). Er kan dus alleszins ook nog een kind Petrus geweest zijn. En eventueel ook de huwelijksgetuige Joannes, en de peter Adrianus. De geboorteplaats van de kinderen tussen 1639 en 1653 is echter onbekend. De doopakten van Gits vertonen hiaten, o.m. 1647-1648, precies in de bewuste periode. Verder was het niet in Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Ichtegem, Koekelare, Bovekerke, Vladslo, Werken, Handzame, Zarren, Hooglede, Roeselare, Bevereren, Ardooie, Koolskamp of Lichtervelde, want de doopregisters van deze omliggende gemeenten vertonen geen hiaat. Het zou natuurlijk kunnen dat we de kinderen niet vinden omdat de naam helemaal fout gespeld werd (denk aan 'Lancke' uit Kortemark). Bovendien zijn er nog omliggende gemeenten waarvan de doopregisters van de jaren 1640 niet bewaard zijn: Staden, Westrozebeke, Oostnieuwkerke en Zwevezele. Tenslotte zou Antonius ook tijdelijk veel verder kunnen gewoond hebben dan in de omliggende gemeenten, maar in de database van West-Vlaanderen is hij niet te vinden.

Gelet op het DNA resultaat dat de afstammelingen van Torhout verbindt aan die van Gits, aangezien er in Gits één en slechts één passend gezin is voor de ouders van Petrus, en omdat dit gezin in de bewuste periode elders meerdere onbekende kinderen gehad heeft, nemen we voorzichtig aan dat Petrus Lanssens de zoon is van Antonius Lamsins en Judoca Vandenbussche, en dat hij geboren is ca. 1642 in een onbekende gemeente. Indien dit toch niet zou kloppen maken we hoogstens een kleine fout qua ouderpaar, maar qua DNA zitten we in de de juiste tak. M.a.w. de ouders zijn niet 100% zeker, maar de grootvader Andreas Lanssens is zeker juist.
____________________________________

Catharina Verschuere is geboren te Lichtervelde op 04.06.1647, als dochter van Martinus Verschuere (zelf zoon van Nicolas) en Anna Goddyn (zelf dochter van Rogerius). Haar familienaam wordt alleen bij de geboorte geschreven met 'ue', later is het altijd 'Verscheure'. De andere kinderen uit het gezin zijn: Martinus (°Lichtervelde 25.01.1639), Judoca (°Lichtervelde 28.10.1641), Godeliva (°Lichtervelde 22.03.1644, huwde Jacobus Drypont), Jacobus (°Lichtervelde 12.09.1649) en Petrus (°Lichtervelde 02.12.1654, huwde Catharina Cockx). Het is de enige Catharina Verschuere die in die periode, in de parochieregisters rondom Torhout te vinden is. Haar leeftijd bij het huwelijk is dan 20 jaar, dus perfect aannemelijk. Bij de geboorte van het tweede kind (Joannes Lanssens, °17.03.1670, onze voorvader), is de (afwezige) peter haar vader 'Maertinus' Verscheure.
Catharina's ouders Martinus Verschuere en Anna Goddyn waren gehuwd te Lichtervelde op 01.09.1637, met huwelijksgetuigen Rogerius Goddyn (Anna's vader) en Joannes Verscheure (Martinus' broer). Deze Joannes Verscheure is ook getuige bij het huwelijk van Petrus Lanssens en zijn nichtje Catharina Verschuere.

Tussen de verloving (zondag 7 juli 1667) en het huwelijk (vrijdag 13 september 1667) van Petrus en Catharina verloopt meer dan 2 maanden. Dat is hoogst ongewoon. Meestal is de verlovingsduur ca. 14 dagen. Misschien werden ze gehinderd door politieke problemen. Volgens de kerkregisters was er in juli en augustus 1667 geen enkel huwelijk. We schreven al in de inleidende teksten dat Torhout in die periode quasi verlaten was door ongeregeldheden.
____________________________________

Fantastisch is dat we de ligging van Petrus Lanssens' woonst te Torhout in 1702, konden terugvinden dankzij het schitterende werk van Maurice Pyck uit Torhout. Het was een 'cijnshuisje'. Dat betekent dat het gebouwd werd op andermans grond, waarbij de bezitter van het huisje een jaarlijkse cijns verschuldigd was aan de grondeigenaar. In ons geval is het bewuste perceel 100 roeden groot (1.475 m2), langwerpig gelegen langs de straat, en eigendom van een zekere Scholleberg. Petrus was dus eigenaar van zijn woning, maar niet van de grond. Volgens André Vandewiele in zijn tekst over het Vrijgeweed te Zwevezele, was een cijnshuisje een woonst die moest gebouwd worden in één nacht. Men moet dus eerder denken aan een hut dan aan een huis. Omwille van de eenvoudige bouwwijze met balken en planken en leem, niet ingegraven maar gewoon óp de grond geplaatst, werd een dergelijke woning niet beschouwd als een onroerend maar als een roerend goed. We kunnen dus niet stellen dat onze oudste voorvader al eigenaar was! Na hem woonden nog 2 generaties op dezelfde plaats, samen dus 3 generaties gedurende meer dan 100 jaar. Meer uitleg volgt daarom bij de volgende voorvader Joannes Lanssens en bij diens zoon Eduard Lanssens.
Op de foto zien we dat het perceel vandaag onbebouwd is: Petrus' huisje stond helemaal in de hoek vooraan.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.589 personen (individuals, personnes) dd. 24 maart 2019 - site: http://lanssens.be