NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Franciscus MEIRE


Met 3 werden ze aangehouden te St-Kruis in de nacht van maandag op dinsdag 26-27 oktober 1891: Jan Meire, Eduard Dewulf en Henri Demey. Alleen de 2 laatstgenoemden werden op 30 oktober vrijgelaten; Jan bleef in de gevangenis. In de Gazette van Brugge van 28 oktober lezen we het relaas van de gebeurtenissen.

«Maandagnacht heeft er te Sinte-Kruis eene nieuwe ontmoeting plaats gehad tusschen de gendarmen en pensejagers. De bevelhebber Van Malleghem, die over eenige dagen eenige loodkorrels, van eene schote ontving te Sinte-Kruis, was opnieuw op ronde met vijf gendarmen. Op het goed van M. de Schietere de Lophem gekomen zijnde, zagen zij in de verte verscheidene lichtbakken. Er waren dus wildstroopers.»
...
«Een wildstrooper schoot van dichtbij op eenen gendarm, die gelukkiglijk niet getroffen werd. 't Is Jan Meere die op de gendarm een schot gelost heeft.»

Jan Meire verscheen hiervoor voor het assisenhof van Brugge op 14 december 1891. In het dossier zit zijn informatieblad, dat vermeldt «dat hij zijn loon afdraagt aan zijn moeder die weduwe is, en de moeder lijdt daaronder veel». Er staat ook dat hij al eens veroordeeld was op 17 december 1887 tot 20 frank wegens vernieling van roerende goederen. Ditmaal kwam hij er niet zo goedkoop van af: 2 jaar gevangenis. Zijn "collega's" kregen 2 maanden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be