NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Franciscus ('Jan') LANSEN


Het gezin van Jan en Rosalia had het niet gemakkelijk. Dat uitte zich in de overlevingskansen van hun kinderen. Zes van de twaalf overleden als kind. De oudsten hadden blijkbaar de beste kansen, waaronder de zoon Hendrik. Die verdronk echter als zestienjarige in de IJzer - een feit waar de kleinzoon Roger Lansen vandaag, 114 jaar later, nog altijd spontaan over begint. Overigens was er nog een doodgeboren naamloos dochtertje op 17 maart 1882. Dat maakt dus finaal 5 van de 13 die volwassen geworden zijn. Jan (door de kleinkinderen 'Pette' genoemd) is op 93 jaar overleden aan kanker die begonnen was op zijn lippen, door een leven lang pijp te roken.

Jan was vooral grondwerker. Zijn oudste zoon Jean was nog vóór het begin van de 20° eeuw zijn geluk gaan beproeven in Brussel. Jan's moeilijk bestaan werd nu nog meer vertroebeld. Hij moest vluchten voor het oorlogsgeweld én voor het water dat gans zijn leefgebied verwoeste. Hij vluchtte echter niet áchter de eigen linies, maar opteerde voor een verblijf in het Brusselse, in bezet gebied, bij Jean.

Om even te duiden: de ganse kuststreek liep leeg door de oorlog '14-'18. Dat verhaal lazen we al over Middelkerke in de 'Stam Torhout-Oostkamp'. Het geldt des te meer voor de streek rond Nieuwpoort. Tijdens deze oorlog speelde Nieuwpoort een voorname rol. Hierbij denken we vooral aan de actie op 27 oktober 1914 van sluistoezichter Karel Cogge en schipper Hendrik Geeraert: de zeesluizen aan de Langebrug (de 'Ganzepoot') te Nieuwpoort werden geopend bij hoog tij en de IJzervlakte werd door het zeewater overstroomd. Hierdoor werd de opmars van de Duitse legers tot staan gebracht. De Duitsers probeerden meerdere keren het sluizencomplex in Nieuwpoort te veroveren. Vergeefs: Belgische en Engelse troepen hielden er stand tot het einde van de oorlog. De haven werd echter volledig vernield, en pas na 1918 mondjesmaat hersteld met de toen beschikbare middelen.
Omdat deze plek zo'n bijzondere betekenis heeft gehad voor het Belgisch leger, bouwde de overheid hier in 1938 het officiële herinneringsmonument voor de 'Grote Oorlog'. Het is een cirkelvormige zuilengalerij, met in het midden het standbeeld van koning Albert, de bevelhebber van het Belgisch leger. Jan's andere zoon Camiel heeft later gans zijn leven café gehouden met zicht op dit monument.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be