NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Sophia Amelia TROG


Sophia-Amelia is 'postuum' geboren, d.w.z. bij haar geboorte was haar vader overleden. Ze is geboren met de familienaam 'Trog'. In meerdere geboorteakten van haar kinderen wordt ze echter als 'Troch' vermeld. Naast de 11 levende kinderen hebben Henri en Sophia nog tweemaal een doodgeboren mannelijk kind, nl. op 04.11.1874, en op 20.01.1882. Van die 13 kinderen zijn er 10 overleden, slechts twee hebben de huwbare leeftijd bereikt, en van Eugenia hebben we niets teruggevonden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be