NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Martha Magdalena LANSEN


Alfons had het diploma van scheikundige. Hij trad echter in dienst van de gasmaatschappij Electragaz (latere namen: 'Povinciale Gasmaatschappij' en 'Sobragas') waar hij ploegendienst deed in de distributieafdeling. Hij en Martha woonden in de Leopold Ruelensstraat 7 te Kessel-Lo. Martha was in haar laatste levensjaren opgenomen in het rusthuis Dommelhof te Tielt-Winge, waar ze verzorgd werd voor de ziekte van Alzheimer. Er zijn twee kinderen:
- Gilberte Geets (°Ladeuze 31.08.1929) X Louis Meeus, technieker NMBS (°Leuven 23.04.1921 +Lubbeek 10.01.2002) met kleinzoon Chris Geets en achterkleinkinderen Lesley en Whitney Geets.
- Camille Geets, fietsenhandelaar (°Wilsele 21.08.1938) X Jenny Trompet (°Kessel-Lo 15.10.1939).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be