NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Gerard Jozef Alfons LAMSENS


Gerard Lamsens is op 64-jarige leeftijd thuis in de Parkstraat plots overleden. Hij was veearts van opleiding en heeft dat beroep eerst een poosje in Frankrijk uitgeoefend en daarna ook een tijdje op zelfstandige basis in Houthulst. Vrij snel trad hij in dienst van de hogere overheid en maakte promotie als federale ambtenaar. Hij klom op tot adviseur-generaal van FOD Volksgezondheid. Hij stond bekend als een bijzonder deskundig man in zijn vakgebied. Gerard was voorts sterk geïnteresseerd in geschiedenis en heemkunde. Hij was actief lid van de geschied- en heemkundige kringen van Torhout en Lichtervelde.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be