NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adriaen LAMSINS


- Adriaen was buitenpoorter van Kortrijk van 1553 tot 1582. In 1553 was hij dus meerderjarig (> 25 jaar), d.w.z. geboren voor 1528. Het jaar 1582 is echter niet het jaar van zijn overlijden, want hij wordt nog vermeld bij de 'Heerlijke Renten' van Zwevezele in de heerlijkheid Nieuwenhove-Rooden van het jaar 1590. Hij bezat zeer veel eigendommen in Zwevezele. Van 1573 tot 1577 was hij schepen van Zwevezele. Uit de wezenakten Zwevezele in de Kasselrij Kortrijk (bewerkt door Jo Patteeuw) weten we dat hij na het overlijden van zijn vader Jooris, voogd was over zijn 4 jongere zusters (wezerijakte dd 13.11.1559).

- Jannekin was een dochter van Joos Pattyn (scabinalen 44-Zwe-1), vermoedelijk deze die we vinden als buitenpoorter van Tielt. Bij haar overlijden in 1566 was er een eigendom met een oppervlakte van "18 ghemeten en 10 lynne ligghende binder prochie van Swevezeele, noort van der kercke, ghenaempt «ten Oostpitte»".
- Grietje was dochter van Staesen Vancoppenolle en Nane Tanghe, een welstellende familie uit Zwevezele met eigendommen in Wingene.

Voor de juistheid wordt verwezen naar een wettelijke passering van 27.10.1593 (RAK Zwevezele, wettelijke passeringen n° 86 bis).
«... compareerden in vierschare Maryn Lamsins fs Adriaens, Willem Lamsins fs Adriaens en Jan Decueninck getraut hebbende Bettgin Lamsins, tsamen hoirs van Cornelie Lamsins, de weduwe van Anthuenis Tavernier».
Over Maryn geen verdere info.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be