NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adriaen LAMSINS


- Adriaen was buitenpoorter van Kortrijk van 1553 tot 1582. In 1553 was hij dus meerderjarig (> 25 jaar), d.w.z. geboren voor 1528. Het jaar 1582 is echter niet het jaar van zijn overlijden, want hij wordt nog vermeld bij de 'Heerlijke Renten' van Zwevezele in de heerlijkheid Nieuwenhove-Rooden van het jaar 1590. Hij bezat zeer veel eigendommen in Zwevezele. Van 1573 tot 1577 was hij schepen van Zwevezele. Uit de wezenakten Zwevezele in de Kasselrij Kortrijk (bewerkt door Jo Patteeuw) weten we dat hij na het overlijden van zijn vader Jooris, voogd was over zijn 4 jongere zusters (wezerijakte d.d. 13.11.1559).

- Jannekin was een dochter van Joos Pattyn (scabinalen 44-Zwe-1), vermoedelijk deze die we vinden als buitenpoorter van Tielt. Bij haar overlijden in 1566 was er een eigendom met een oppervlakte van "18 ghemeten en 10 lynne ligghende binder prochie van Swevezeele, noort van der kercke, ghenaempt «ten Oostpitte»".
- Grietje was dochter van Staesen Vancoppenolle en Nane Tanghe, een welstellende familie uit Zwevezele met eigendommen in Wingene.

Voor de juistheid wordt verwezen naar een wettelijke passering van 27.10.1593 (RAK Zwevezele, wettelijke passeringen n° 86 bis).
«... compareerden in vierschare Maryn Lamsins fs Adriaens, Willem Lamsins fs Adriaens en Jan Decueninck getraut hebbende Bettgin Lamsins, tsamen hoirs van Cornelie Lamsins, de weduwe van Anthuenis Tavernier».
Over Maryn geen verdere info.

Nog door JP gelezen in het RAB, heerlijkheid Oostkamp, nr. 12 f. 65, aktedatum 21.10.1573
Adriaen Lampsins fs Jooris, en zijn vrouw (niet genoemd, jammer), wonende te Zwevezele, lenen aan Lodewyck Luucx, heer van Zwevezele 48 p. gr. (een zeer groot bedrag voor die tijd)
Borg: gronden onder de heerlijkheid Oostkamp te Zwevezele, wijk Wynckele (de Winkelhoek is de wijk ten noordwesten van de Heulstraat-IJzerbergstraat)
-1 p. land 5 g., genaamd 't Roozestick
-1 p. land 2 g.
-2 p. land, samen 4 l., genaamd 't Kueckenhulleken
-1 p. land, 10 g. genaamd 't Kalckstick
-1 p. land, 4 l.
Dit alleen al samen is 20 g. (ca. 8,8 ha.) Aan deze gronden paalden nog eigendommen van dit koppel. Geen sukkelaars


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be