NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Roelandus LANSSENS


In oudste geschreven bronnen van Brugge vinden we een massa naamgenoten. In de jaren 1400 heten ze hoofdzakelijk Lamsin, Lamsins en Lamsens. In de jaren 1500 is het vooral Lampsins en Lampsens. Vanaf de jaren 1600 krijgt de naamvorm 'Lans(s)ens' de bovenhand, m.a.w. dezelfde evolutie van de familienaam als in Zwevezele. Specifiek in Brugge vinden we in de jaren 1500-1600 ook 'Lampsonius', d.i. de verlatijnste of chique naamvorm van Lampsens (denk aan de beroemde Dominicus Lampsonius, geboren in 1532 te Brugge, kunstenaar en secretaris van de prinsbisschop van Luik). Met en tussen deze losse personen is voorlopig nog geen verwantschap aangetoond.

De oudste gekende voorvader mét afstamming is Roelandus Lanssens, geboren omstreeks 1595. Tijdens de periode rond 1620-1630 vinden we in Brugge 3x een Roelandus Lanssens:
- De eerste was gehuwd met Maria Tavernier, en vader van Maria (°1618) en Anna (°1626)
- De tweede was gehuwd met Maria Piam, en vader van Elisabeth (°1630)
- De derde ten slotte huwde in 1633 met Margareta Boens, en was vader van Francisca (°1634), Anna (°1638) en Roelandus (°1640)
De vraag rijst onmiddellijk of dit 3x dezelfde Roelandus zou zijn, die ook nog een zus Petronilla Lanssens had, waarvoor hij huwgetuige was. Na onderzoek wordt deze hypothese ondersteund via verwantschap tussen de verschillende kinderen.

Jacobus Ghisebersyn (x Maria Lampsins) was huwelijksgetuige van Joannes Lanssens x Petronella Verstavels op 03.03.1647 in Brugge (OLV 2°). Als generatiegenoot moet Joannes dus wellicht een broer zijn van Maria, maar wiens geboorte niet vermeld staat in de parochieregisters. Zo hebben we voor Roelandus Lanssens x Maria Tavernier, naast Maria en Anna, nog een derde kind Joannes.

Joannes Lanssens was huwgetuige van Francisca Lansens x Marcus Goethals. Joannes en Francisca zullen wellicht (half)broer en zus geweest zijn. Analyseren we vervolgens de doopsels van hun kinderen:
- Michaela Goethals, °Brugge (OLV 3°) 29.03.1656 (peter: Michael Lancens = wellicht broer van Francisca, maar geboorte onbekend)
- Maria Goethals, °Brugge (OLV 3°) 17.12.1658 (peter: Rolandus Lanssens = wellicht haar broer, geboorte bekend)
- Marcus Goethals, °Brugge (OLV 3°) 16.10.1662
Besluit: Michael, Roelandus, Joannes en Francisca kunnen (half)broers en zus zijn. De geboorten van Michael en van Joannes hebben we niet gevonden, maar die van Roelandus en Francisca wel. Zo weten we dat Roelandus sr. hun vader is. Gelet op de leeftijden moet Joannes uit een eerder huwelijk van Roelandus sr. geweest zijn, dus een halfbroer.

Michael Lansens is getrouwd als 'Janssens' ! Zijn huwgetuige én peter van het eerste kind is Joannes Janssens/Lancens. Die is dus normaal gezien zijn vader of zijn (half)broer. Als we ook de gegevens van Francisca bekijken is het besluit dat Michael en Joannes halfbroers zijn.

Peter en meter van het jongste kind Roelandus Lansens, waren Joannes Reyniers en Petronella Van Takere. Hun namen helpen ons niet vooruit. Huwelijksgetuige van Roelandus was Marcus Goethals (x Francisca Lansens). Roelandus en Francisca waren dus broer en zus, maar dat was bekend.

Dit alles blijft natuurlijk een hypothese. Het ultieme bewijs zouden we hebben via de overlijdensakten van de 1° en 2° echtgenote, telkens gevolgd door een nieuw huwelijk van Roelandus. Maar die overlijdensakten hebben we niet, omdat de overlijdensregisters van de parochie OLV uit die periode niet bewaard zijn. We worden ook gehinderd door diverse foutieve schrijfwijzen van de familienamen. Zo heette Roelandus in het begin 'Lampsins', zijn zoon Joannes huwde als 'Janssens' en zijn dochter Francisca werd gedoopt als 'Stins'. We hebben trouwens sterke twijfels over de tweede echtgenote Maria 'Piam'. Die familienaam is totaal onbestaande: zou dit niet gewoon de eerste echtgenote Maria Tavernier zijn?
Een andere bewijsbron zouden de wezenakten zijn, of de staten van goed, maar in 2013 is er in de inventaris (nog) niets te vinden.

Over de herkomst van Roelandus hebben we nog bijkomende gegevens: hij had twee zusters Petronilla en Catharina, want voor beiden was hij huwelijksgetuige, respectievelijk in 1634 en 1636.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be