NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Isabella (niet_Elisabeth) Clara ROTSAERT


De afkomst van Isabella-Clara Rotsaert lijkt gemakkelijk te vinden, want in haar overlijdensakte staat 'geboren in Sint-Kruis en 72 jaar' (dus geboren ca 1721). In die periode is er volgens de databases exact één Isabella-Clara Rotsaert geboren ... maar schijn bedriegt. Die Isabella-Clara (geboren in 1720 en dochter van de broer Martinus Rotsaert) is overleden in 1730, dus kan zij het niet zijn.
___________________________________

De juiste ouders zijn: Petrus Rutsaert x Anna-Maria Debackere.

Isabella-Clara's moeder Anna-Maria Debackere huwde 3x (vermeld bij haar overlijden op 12.11.1747 te St-Kruis):
1. Joannes Berton, xSt-Kruis 26.10.1717, +St-Kruis 18.09.1721, huwgetuigen Gerardus Debacker & Josephus Debacker
2. Petrus Rutsaert, xSt-Kruis 26.12.1721, +St-Kruis 01.08.1725, huwgetuigen Gerardus Debacker & Martinus Rotsaert (beide vaders)
3. Melchior Pieters, xSt-Kruis 06.11.1725, +St-Kruis 13.12.1728, huwgetuigen Paulus Rotsaert & Josephus Debacker

Alleen het tweede huwelijk is van belang voor onze afstamming. Binnen dit huwelijk vinden we in de alfabetische index 2 kinderen:
- Joannes Rotsaert, °St-Kruis 08.09.1722, peter Livinus Taloen, meter Judoca Rotsaert
- Elisabetha-Anna Rotsaert, °St-Kruis 18.01.1725, peter Paulus Rotsaert, meter Anna-Maria Dewulf

Maar Isabella-Clara Rotsaert moet óók een kind zijn uit dit tweede huwelijk. Dat wordt bewezen via de getuigen, peters en meters (tekst hierna). Haar doopsel staat niet in de index, maar als we de doopakte van Elisabetha nalezen brandt ons licht: de index is fout. In de akte staat niet 'Elisabetha-Anna', maar 'Elisabetha-Clara'. Vervolgens zien we dat het vorige doopsel ook een 'Elisabetha-Clara' is. We mogen aannemen dat de pastoor zich vergist heeft: hij had 'Isabella-Clara' moeten schrijven, maar hij heeft de naam uit het vorige doopsel herhaald. Het tweede kind is dus niet Elisabetha-Anna maar:
- Isabella-Clara Rotsaert, °St-Kruis 18.01.1725, peter Paulus Rotsaert, meter Anna-Maria Dewulf
Bij haar overlijden in Damme was ze niet 72, maar 68 jaar oud.
___________________________________

Isabella-Clara's afstamming uit dit 2° huwelijk wordt bevestigd via haar huwgetuigen + de peters & meters van haar kinderen:

Isabella-Clara Rotsaert is 2x gehuwd:
1. Joannes Dewulf, °Oostkamp 10.05.1711, xSt-Kruis 03.11.1743, +Damme 06.09.1755, huwgetuigen Joannes Devit & Joannes Dedecker
2. Vincentius Nobis, °Brugge-St-Cath. 21.06.1723, xDamme 07.01.1756, +Damme 13.01.1789, huwgetuigen Livinus (Van)Volssem & Petrus Debel
>>>> Livinus (Van)Volssem was man van Anna-Maria Pieters (°1727, halfzus van onze Isabella-Clara Rotsaert)
>>>> Petrus Debel was man van Joanna Dewulf, dus een verband met het eerste huwelijk van onze Isabella-Clara Rotsaert

Kinderen uit het 1° huwelijk:
- Anna-Maria Dewulf, °Damme 21.09.1744, peter Jacobus Puype, meter Maria Backers (dit is de grootmoeder Anna-Maria Debacker, dus het doorslaggevend bewijs)
- Maria-Rosa Dewulf, °Damme 02.09.1746, peter Joannes Rutsaert (Isabella-Clara's broer °1722), meter Judoca Dewulf
- Petrus-Joannes Dewulf, °Damme 18.05.1749, peter Joannes Debacker (broer van Anna-Maria °1705), meter Adriana Geilliaert
- Regina Dewulf, °Damme 18.05.1749, peter Martinus Rotsaert, meter Joanna Dewulf
>>>>> Martinus Rotsaert is de oom van onze Isabella-Clara (de broer van haar vader), wnaar van Francisca Terwe, man van Petronella Stevens, +16.12.1759
- Joannes-Jacobus Dewulf, °Damme 08.04.1752, peter Livinus Vanvolsem (was ook huwgetuige), meter Cecilia Landuyt
- Franciscus Dewulf, °Damme 06.05.1754, peter Franciscus Debel (Debel: zie hoger), meter Anna-Maria Pieters (Pieters: zie hoger)

Kinderen uit het 2° huwelijk:
- Franciscus-Joannes Nobis, °Damme 03.03.1757, peter Carolus Nobis, meter Isabella Geilliaert
- Joanna-Theresia Nobis, °Damme 14.12.1758, peter en meter niet vermeld
- Isabella-Francisca Nobis, °Damme 17.08.1761, peter Danneel Vanslembrouck, meter Petronilla Herrebaudts
- Petronella-Jacoba Noby, °Damme 26.07.1763, peter Petrus Debell (man van Joanna Dewulf, dus relatie met 1° huwelijk), meter Petronilla Timmerman
- Joannes-Vincentius Noby, °Damme 27.01.1768, peter Franciscus Focke, meter Petronilla Stevens (2° vrouw van Martinus Rotsaert, zie hoger)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be