NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Ludovicus DEMEY


Volgens zijn overlijdensakte is Ludovicus geboren omstreeks 1713. In de doopakten van de verschillende parochies van Gent vinden we 2x Ludovicus Demey in 1714. Eén daarvan is gedoopt in dezelfde parochiekerk als waar Ludovicus en Theresia later gehuwd zijn, nl. de H. Kerstkerk (Saint-Sauveur), dus nemen we met enige reserve aan dat deze onze voorvader is. Zijn naam- en leeftijdsgenoot is Ludovicus-Eugenius Demey, gedoopt op 26.10.1714 in de St-Martinuskerk, en dat is nu net de parochie waar Ludovicus en Theresia zich gingen vestigen. Onze aanname moet dus zeker nog gevalideerd worden via de namen van peters en meters. De andere Ludovicus Demey huwde in november 1743 in de Gentse St-Niklaaskerk met Maria Coosemans.

Na een vruchteloos onderzoek in alle Gentse parochies moeten we besluiten dat Theresia Lion elders geboren is. Uit haar overlijdensakte weten we dat haar vader Judocus heette en dat ze geboren is omstreeks 1717. Haar huwelijksgetuige én de peter van haar dochter Anna-Maria-Theresia Demey was Carolus Lion: dat kan een broer of een oom geweest zijn. In Gent-St-Baafs vinden we inderdaad een Carolus Leon, geboren omstreeks 1690. Ook in alle andere akten van naamgenoten uit het begin van de jaren 1700 in Gent, wordt uitsluitend de naam 'Leon' gebruikt. Er is dus kans dat Theresia in feite 'Leon' heette.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be