NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Theodorus Josephus LANTSENS


Theodorus wordt vermeld in het 'verluydboek' van de stad Brugge op 17.03.1764. Het verluydboek is het boek met de zware misdaden, waarin we courant veroordelingen vinden van brandmerken, geseling, verbanning en de doodstraf. Theodorus werd beschuldigd van smokkel van brandewijn. Hij werd betrapt door de gardien met 2 zakken die hij in het water gegooid heeft. Hij moet echter ontkend hebben want we lezen: «waardoor meer ende meer geconfirmeerd wordt syn voordaght ende intentie van clandestiene fraude». Maar ze geloven hem niet en de tekst vervolgt met een veroordeling: « tis noghtans soo dat hij was een publycken ende betrauwden persoon, degonnen sich dies temeer wel hadde dienen te onthouden van diergelycken fraude». Als straf werd hij een tijdlang opgesloten en veroordeeld tot de kosten (gecollocqueerd in het mannentuchthuys voor den tijd ter discretie van schepenen en de in de costen van justitie».
Twee jaar later is Theodorus overleden en begraven op kosten van de dis (de armentafel).

Van de acht kinderen is er slechts één volwassen geworden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be