NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Marijn ('de_oude') LAMSINS


De "penningkohieren" of belastingslijsten onder Alva, vermelden 14 belastingsplichtige Lampsins. Daaronder Maryn Lampsins de oude en zijn zoon Maryn Lampsins de jonge. In de Zwevezeelse wezenakte 41 f°2 v° staat dat "Marijn den 18° maart 1537 is man gemaakt", d.w.z. op die dag is hij meerderjarig (25 jaar) geworden. Dit is de oudste exacte datum uit onze opzoekingen. Marijn de oude wordt nog vermeld bij de 'Heerlijke Renten' van Zwevezele in de heerlijkheid Nieuwenhove-Rooden van het jaar 1590. Hij was dus nog in leven in 1590.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be