NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Marijn ('de_jonge') LAMSINS


In de penningkohieren van 1569-1570 is Marijn "de jonghe pachtere vande herberghe ghenaemt de Croone toebehoorende den heere van Sweveseele". Herberg De Croone lag strategisch op de Marktplaats, aan de hoek van de dreef naar het kasteel (nu de Waldreef), tegenover de kerk. De herberg werd getaxeerd voor het onderhoud van het huis en de beplanting op 8 schellingen parisis, waarop Marijn 16 % moet betalen.
In de cohieren van 1572 is hij pachter geworden van een andere herberg van de Heer van Zwevezele, nl. De Clocke, gelegen naast de Croone, maar aan de andere hoek van de Waldreef. Hier bedraagt zijn huur 36 pond parisis per jaar. Die wordt verhoogd tot 48 pond in 1577. Op dat ogenblik is hij ook eigenaar van een hofstede die hij zelf verpacht aan 12 pond per jaar. (bron: Vandewiele)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be