NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Martinus MAES


Op 29.09.1790 werd in Koolskamp een staat van goed opgemaakt met betrekking tot het overlijden van Martinus. Op die manier weten we dat hij overleden is in Brugge. Volgens deze staat bezat Martinus Maes 42 gemeten, 1 lijne, en 8 roeden grond in eigendom. Daarbij komen nog de conquesten of de goederen verworven tijdens zijn huwelijk met Joanna Josepha Pincket, namelijk 10 gemeten, 2 lijnen, en 74 roeden. Samen dus ongeveer 53 gemeten grond. De melioratiën of verbeteringen / herstellingen aan de hoeve of het herbouwen waren belangrijk. Deze staat van goed leert ons ook dat er geen renten moesten betaald worden aan andere personen. Daardoor bedroegen de baten 2.517 ponden, 0 schellingen, 5 deniers, en 6 grooten. Martinus Maes was dus een welvarend man in Koolskamp. De staat is ondertekend door de weduwe en haar vijf nog levende kinderen. (met dank aan Jozef Craye)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be