NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Cornelis LANSEN


Bij zijn eerste huwelijk was Cornelis boereknecht. Hij werd zeer vroeg weduwnaar. Zijn tweede huwelijk is blijkbaar ook slecht geëindigd, maar daarmee bedoelen we niet dat Petronilla Colijn vroeg overleden zou zijn. Bij het huwelijk van hun dochter Maria-Elisabeth in 1843 te Sint-Niklaas, lezen we dat beiden op een verschillend adres woonden: Cornelis is 'daghuurwerker' in Schoondijke en Petronilla woont in Sint-Niklaas. Officieel scheiden was in die tijd nog taboe, maar apart gaan wonen gebeurde dus wel.

Cornelis moest voor dit huwelijk van zijn dochter toestemming geven, maar hij wou de ontmoeting met zijn wettige echtgenote vermijden en stemde toe per notariële akte. De tekst van deze toestemming is een juweeltje: "Cornelis Lansen geeft toestemming van het huwelijk dat zijn dochter Marie Elisabeth zal aangaan met zulkdanigen persoon als zij zal goedvinden, haar eventueel volgens zijne vaderlijke pligt de voorzichtigheid tot eenen keus bevelende".
Dit alles niet ondertekend, want - in tegenstelling tot zijn vrouw en zijn dochter - kon Cornelis niet schrijven.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be