NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Anne Catharine STEYNEN


Anne-Catharine wordt in de akten omschreven als kantwerkster ('dentellière'). Net als haar ouders woonde ze in de Hellestraat ('Rue de l'Enfer') te St-Truiden. Of de hel ermee te maken had weten we niet, maar vóór haar huwelijk had ze niet minder dan 6 kinderen.

Het tweede kind was Joannes ('Jean') Stijnen, voorvader van de West-Vlaamse familie Stijnen. Bij zijn geboorte was Anne-Catherine Steynen 29 jaar oud. In de geboorteakte wordt ze "Marie-Catherine Stijnen" genoemd en bovendien staat niets vermeld over haar afkomst noch haar leeftijd. Er is echter geen twijfel dat het om Anne-Catharine gaat, want de Hellestraat wordt vernoemd als woonplaats en in de bevolkingsboeken van 1846 lezen we dat Jean samen met zijn jongere broer Carolus inwoont bij de 51-jarige Christine Stijnen, die zich blijkbaar over de twee wezen ontfermd heeft.

Op 41-jarige leeftijd huwde Anne-Catherine met een Duitser. De 9 jaar jongere slotenmaker ('serrurier') Jean-Pierre Gunther was afkomstig uit Vohl in het toenmalige Groothertogdom Nassau (Hessen). Zijn vader Pierre was overleden in Engelroth (Darmstadt) en zijn moeder Anna-Marie Hassenteufel woonde in Hohr (Nassau). Jean-Pierre en Anna-Catharina bleven echter in Sint-Truiden. Bij hun huwelijk werden de drie jongste dochters gewettigd:
- Catharina Stijnen, °St-Truiden 29.01.1833 (6 jaar oud)
- Virginia Steynen, °St-Truiden 21.05.1835 (4 jaar oud)
- Catharina Steynen, °St-Truiden 26.06.1838 (1 jaar oud)
Deze drie krijgen dus een nieuwe familienaam "Gunther". Waarom de 3 oudste kinderen (respectievelijk 17, 12 en 7 jaar oud) niet samen met hun 3 jongste zussen mee gewettigd werden is onduidelijk. Mogelijk woonde Jean-Pierre Gunther 7 jaar eerder nog in het verre Nassau, en wou de ambtenaar een wettiging niet aanvaarden. Ook is mogelijk dat de drie oudste geplaatst waren in een ander gezin. Jean Stijnen was trouwens 12 jaar oud, en op hun twaalfde gingen kinderen al uit werken.
Wanneer Anne-Catherine in 1845 overleed, amper 6 jaar na het huwelijk, was Jean-Pierre volgens de akte nog in leven. Een jaar later wordt echter het eerste bevolkingsboek opgemaakt, en daarin staat hij niet vermeld. Meer nog: de 3 gewettigde kinderen zitten in een meisjesgesticht in de Koestraat 810. Jean-Pierre moet er dus kort na het huwelijk onderuit getrokken zijn, en zijn overlijden hebben we niet kunnen vinden.

Tot slot een anekdote om wat contrast te geven. In dezelfde periode dat Anne-Catharine 6 kinderen krijgt, worden ook kinderen geboren bij een andere Truiense familie Steynen. De vader is Mathias-Carolus-Josephus Steynen, die op zijn jeugdige leeftijd al omschreven wordt als "rentenier", en zijn echtgenote "de edele hoog wel geboorene mevrouw" Maria-Josephina-Anna Decreeft. Er was dus duidelijk een standenverschil tussen de Stijnen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be