NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Livinus junior HUYGEBAERT


Livinus-junior zelf is geboren als 'Huygebaert' zonder 'h', maar vanaf zijn kinderen wordt de familienaam definitief gespeld als 'Huyghebaert' of 'Huijghebaert'. Livinus-junior is de belangrijkste stamvader van de familie Huyghebaert. Zelf bleef hij wonen in Vladslo, maar de nazaten uit zijn eerste huwelijk verspreidden zich over West-Vlaanderen, en later deels naar Antwerpen. Verscheidene van hen waren onderwijzers.

Livinus-junior werd geen landbouwer zoals zijn voorouders, maar hij werd in 1733, 18 jaar oud, koster en onderwijzer. Dit ambt oefende hij uit tot aan zijn overlijden in 1781. Daardoor was hij behoorlijk welvarend, en hij kreeg uiteindelijk zelfs een grafsteen in de kerk. De staat van goed die opgemaakt werd na zijn overlijden staat beschreven in het boek van René Huijghebaert blz. 25-30.

Livinus-junior huwde driemaal. Zijn derde vrouw heeft dezelfde familienaam als de vierde vrouw van zijn vader Livinus-senior, nl: 'Vandender'. Na het overlijden van Livinus-junior is Isabella Vandender naar Uitkerke getrokken om daar te hertrouwen met de plaatselijke koster Franciscus Verbanck (xUitkerke 27.01.1784). In haar overlijdensakte uit 1796 staat "64 jaar uit Vladslo". Op die manier kennen we haar afkomst. De doopakten van Vladslo zijn verloren, maar de alfabetische tafels zijn bewaard. In die tafels vinden we inderdaad haar ouders die veel kinderen hadden, maar tussen die kinderen is er geen 'Isabella-Francisca'. We vinden wel een doopakte van 'Elisabeth-Francisca' Vandender °Vladslo 30.10.1730. Er is veel kans dat deze laatste in feite onze Isabella-Francisca is. Een schrijffout is altijd mogelijk, ofwel bij het inschrijven van de doopakte, ofwel bij de opmaak van de tafels in 1889.
_________________________________________________________________________________________

Livinus' grafsteen in de kerk van Vladslo werd vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De beschrijving en de tekst zijn echter bewaard in een handschrift te Zevenkerken, en is als volgt.

Regt over den biegtstoel des onderpastors een Zerk van Wit Marbel.

Ter gedagtenisse van den eerzaemen Livinus huijgebaert fs. Livini den welken naer 48 jaer de Costerije en schoolmeesterampt der Prochie van Vladsloo met alle vlijt en neerstigheid bedient te hebben op den 13. Junnij 1781 het tijdelijk met het eeuwig verwisselt heeft in den ouderd: van 66 jaeren ende van Anna theresia Caillie Alias van Coillie fa pieter sijn huijsv: ovlen den 25 Janrij 1755 oudt 43 jaer 't saemen in houw: verwekt 8 kinderen waer van nog leven Livinus Coster tot moerkerke in houw: met Judoca De meulenaere Pieter Coster tot Nieuwmunster in houw: met Cecilia Dryepont Ferdinandus Coster tot oudenburg in houw: met Anna termote Isabella in houw: met Jean De Snijder ende van Marie maegd Caere sijn 2de huijsv: ovl: den 4 ougst 1758 oud 27 jaer 't saemen in houw: verwekt 2 kinder: Waer nog leeft henricus, en van Isabella fa. Vandendere zijn 3° huijsv: over!: den ...... oud jaeren. Vriend bid voor mij die song tantum ergo in templo opdat ik haest zing te Deum Laudamus in Coelo. Dat zij in vrede rusten Amen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be