NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes-Franciscus DENOO


Joannes was een tweelingsbroer met Augustus Denoo. Joannes en zijn eerste vrouw Gudula hadden nog een doodgeboren kind op 12.03.1886. Joannes' tweede echtgenote Maria-Theresia, was weduwe van Petrus Piceu, overleden te Wingene op 16.08.1897.
Joannes woonde te Zwevezele in de "Asperghemstraet" op de wijk "Bosch" naast zijn ouders, en later in de "Hellestraet". Op 07.04.1887 vertrok het ganse gezin naar Lichtervelde, maar al op 13.12.1888 keerden ze terug naar Zwevezele, weliswaar zonder hun moeder die intussen in Lichtervelde overleden was.

Joannes hetrouwde in 1905 met Maria-Theresia Dezitter (De Zitter in haar geboorteakte), weduwe Picceu, maar één jaar later, op vrijdag 16.03.1906 verliet zijn vrouw de echtelijke woning in het Vrijgeweed te Zwevezele. Ze trok naar Lichtervelde om te gaan inwonen bij haar dochter Emma Picceu: voor die tijd een zeer ongewone gebeurtenis. Vier maanden later, op zondag 08.07.1906, trok Joannes op zijn beurt weg uit Zwevezele. Hij ging naar Wingene, waar hij dienstknecht werd bij de familie Edmond Spriet, koopman in de Berdtstraat 221. Alleen de dochter Elodie Denoo bleef nog achter in de woning in de Vrijgeweedstraat, waar ze nog 3 jaar bleef wonen en dan verhuisde naar Brugge.
Vreemd genoeg werd Joannes in de bevolkingsboeken van Wingene ingeschreven als 'geboren in Schuiferskapelle en ongehuwd'. Trachtte hij onder te duiken in de anonimiteit? In 1915 werd hij even opgenomen in het toenmalige ziekenhuis van Wingene. Toen hij op het einde van de Eerste Wereldoorlog om een onbekende reden in Nevele verbleef, waar hij overleed, werd in zijn overlijdensakte genoteerd: «geboren te Schuiferscapelle en wonende te Wyngene, tijdelijk verblijvende te Nevele, zonder verdere inlichtingen nopens het zoonschap des overledenen evenals nopens twee huwelijken door hem aangegaan».


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.121 personen (individuals, personnes) dd. 11 jan 2021 - site: http://lanssens.be