NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Marc-André-Joseph-Frans SAGAERT


Marc Sagaert is bekend als de beeldende kunstenaar 'Marsa'. Dit zou je niet verwachten na zijn voorgeschiedenis: hij studeerde af in Gent als industrieel ingenieur, en was tot zijn pensioen in 1998 bedrijfsleider van een onderneming van zetelbekleding en gordijnen. Vanaf 1980 creëerde hij kunstwerken uit koper, brons en ijzer.

Op het Internet vinden we deze bloemlezing:

«Sommige kunstenaars zijn duidelijk onder te brengen bij een bepaalde stroming in de kunst, anderen worden sterk beïnvloed door heersende trends en nog anderen ondergaan de stempel van een lichtend voorbeeld of een groot leermeester. Marsa daarentegen is een individualist. Zijn voorbeelden zijn universeel: primitieve, Afrikaanse kunst, pre-Colombiaanse kunst, Gothische beeldhouwkunst, moderne schilderkunst, plastiek, alles neemt hij in zich op en verwerkt het op zijn eigen pragmatische wijze. Zijn kunst is een resultante van een klassieke vorming en een voortdurendzoeken naar vernieuwing zonder evenwel de vaste waarden overboord te gooien. Zijn liefde voor de kunst en zijn scheppingsdrang zijn zo groot dat hij steeds op ontdekking gaat naar nieuwe elementen, met een scherp oog voor internationale impulsen. Langzaam maar zeker gaat Marsa zijn eigen weg, zonder compromis, eerlijk en trouw aan zijn principes als kunstenaar.»

«We zien hem aan het werk als schepper van beelden die bij een eerste blik ludiek aandoen, maar bij nader toezien, blijk geven van de relativerende levensvisie van de artiest. Zo worden we geconfronteerd met onderwerpen als: liefde, erotiek, geweld, oorlog, kinderen, ...»

«Opmerkelijk is natuurlijk de gebruikte materie. Marsa wendt altijd gebruikte voorwerpen aan, onderdelen van een afgeschreven machine of brokstukken gevonden bij een schroothandelaar. Met zijn fantasie verwerkt hij deze levenloze delen tot een harmonisch geheel dat onmiddellijk treft door de juiste proporties en een klassiek aandoend evenwicht.
Dit spreekt tevens uit zijn juwelen. Een eerste indruk is die van schoonheid, mooi om naar te kijken, te betasten. Daarna pas blijkt de expressie en de kracht.»

Enkele citaten:

«...Een bron van inventiviteit op vormelijk gebied naast een diepzinning beeld van de mens in zijn vele houdingen en zijn achtergronden de door het procédé van inkaderen en uit het verband halen dubbel indruk maken. (Hugo Brutin)
...Marsa geeft blijk van een verrassende vindingrijkheid bij het samenstellen van beelden aan de hand van oude metalen, meestal in koper en inox. In zijn recent oeuvre is een tendens naar grotere uitgepuurdheid aanwezig.» (uit "Kunst in Vlaanderen")
«...In het werk van Marsa merkt men hoe meer en meer de mens een machine is geworden waarin wat kwetsbaar vlees verborgen leeft en sterft. Ieder beeld van een universum met menselijke gedaante, een geheel van aan elkaar gelaste toespelingen en symbolen, een beeld van verminking en allerlei betrachtingen, een bronzen synthese van alles wat Marsa bezighoudt en bezighield.» (Chris S.)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be