NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Francois LANSSENS


Na het huwelijk gaat François inwonen bij zijn schoonmoeder. Voor de goede orde binnen de familie, wordt hierover op vrijdag 1 februari 1833 een contract opgemaakt bij Charles Beaucourt, "Koninglijk Notaris residerende ter gemeente van Oostcamp". Het wordt een huurovereenkomst voor 12 jaar. De pacht bedraagt 32 frank en 65 centimen ... per jaar. Er wordt gedetailleerd beschreven welke lokalen en welk deel van de "logting" (= moestuin) gebruikt mogen worden.
Zeer anecdotisch is dat ook de inhoud van de beerput verdeeld wordt. François krijgt "zijn deel van den Beir nodig tot vetting van d'helft van den logting en een bedde land strekkende vanaen den logting tot aan den ouden Kortijkschen aerdeweg". Wat nu als afvalstof gedefinieerd wordt, was toen een waardevolle grondstof.

De woning is gelegen op de wijk "Zwartegat" te Oostkamp.
Via de Atlas van de Buurtwegen uit 1845 en een lijst van alle eigendommen vinden we François in 1845 als eigenaar van het volledige perceel dat gelegen is ten zuiden van de huidige hoek Brugse Straat - Rustoordstraat. Of dit hetzelfde perceel is als de schoonouderlijke woning is nog niet onderzocht, in ieder geval is het ook op het "Zwartegat". Later was op deze plaats de smidse van Daveloose.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be