NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Augustus DENOO


De broers Augustus Denoo en Leopold De Noo huwden met de zussen Stephanie en Eugenie Verhaeghe.
Volgens zijn overlijdensbericht was Augustus medestichter en Oud-Kerkheer (lid van de kerkfabriek) van de St-Jozefsparochie te Wijnendale. In zijn oude dag woonde hij in bij zijn zoon Camiel.

Zondagavond 10 juli 1898 raakte Augustus samen met zijn broer Camillus Denoo en een zekere Florimond Decock betrokken in een vechtpartij te Torhout. Ze werden alle drie gedagvaard, en verschenen op woensdag 16 november 1898 voor de rechtbank van eerste aanleg in Brugge. Het vonnis luidde als volgt: Florimond Decock werd veroordeeld tot een geldboete van 30 frank wegens slagen, en tot 8 dagen gevangenis + een geldboete van 26 frank wegens doodsbedreigingen, telkens tegen Augustus Denoo. Ook de gerechtskosten van 18,48 frank waren te zijnen laste. Augustus én Camillus Denoo werden vrijgesproken voor de beschuldiging van wederkerige slagen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be