NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Karel-Lodewijk-Petrus DENOO


Over Karel en Prudencia ontvingen we info van Dirk Jaques, huisarts in Ichtegem. De eerste geboorte bij Karel en Prudentia was een doodgeboren dochtertje "dat heden (= 13.04.1923) uit den schoot van Prudencia Storme, huishoudster, oud zesentwintig jaren, wonende te Thourout, vrouw van den eersten verschijner, te voorschijn is gekomen". Het gezin boerde in de Poperboswegel te Torhout. Dit was een eigendom van vader Hendrik Denoo, die later door Karel geërfd werd. Karel overleed in het huis dat hij en Prudencia bouwden toen ze met pensioen gingen. Huidig adres is Poperbosstraat 29 (vroeger: Poperboswegel). Het huis had een garage voor de auto van dochter-kloosterzuster Irma.

Toen Prudencia weduwe geworden was, keerde ze terug naar de hofstede. Ze bouwde tegen het woonhuis een kangoeroewoning avant-la-lettre: beneden een keukentje+woonkamer, boven de slaapkamer. Beide wooneenheden waren verbonden via een binnendeur. In de jaren '1970 werd het hof onteigend voor de aanleg van 'Torhout-Oost'. De Poperboswegel verbond de Poperbosstraat met de Ruddervoordestraat. Karel en Prudencia hadden gewoond in het middenste deel van de straat, dat ingenomen werd door de verkaveling. De beide uiteinden van de straat bleven bewaard als stukken doodlopende weg. Prudencia, Maria & Camille, en hun kinderen zijn verhuisd naar een hofstede in de Boterweg 7 te Aartrijke, waar hun zoon Geert Trio nu woont.

Karels dochter Julia Denoo (°04.09.1925), vertelde aan haar zoon Dirk Jaques, volgend verhaal uit de Tweede Wereldoorlog.
«Karel-Lodewijk Denoo werd bij het begin van de Tweede Wereldoorlog opgepakt in Beauraing, en gedeporteerd naar een werkkamp in Nürnberg, waar hij enkele maanden verbleef. Hij kwam fel verzwakt terug. Tijdens deze periode, meer bepaald eind mei 1940, werd de hofstede door de Duitsers gebombardeerd: ettelijke bommen misten hun doel (het station van Torhout) en belandden op het erf en de landerijen in de Poperboswegel. De schade was aanzienlijk: drie koeien werden gedood, op het land waren er drieëndertig bomputten en het achterste van het woonhuis werd vernield. Op het ogenblik van het bombardement was de oudste dochter Maria melk aan het karnen en ze werd door de hevige luchtverplaatsing weggeslingerd. Er bestaat nog een 'getuige' van dit bombardement: een koperen koffiekan met dichtgemaakte schrapnelgaten. Na de oorlog bleef Prudencia Storme deze koffiekan gebruiken om bier te brengen naar de werkers op het land.»
Een kort historisch onderzoek wijst uit dat dat het station van Torhout tijdens WO-II tweemaal gebombardeerd werd. Het eerste bombardement was op 22-23 mei 1940, en hield verband met de aanwezigheid van Koning Leopold-III in het kasteel van Wijnendale.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.121 personen (individuals, personnes) dd. 11 jan 2021 - site: http://lanssens.be