NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes DENOO


Joannes en Emelie hebben elkaar zeer laat gevonden: hij was 57 en zij was 50! Volgens zijn bidprentje is Joannes haastig overleden, maar in tegenspraak hiermee staat er ook: «Op het einde van zijn leven, door de kwellingen overvallen mocht hij met den koninklijken profeet uitroepen: Heb medelijden met mij, o Heer, want ik verkwijn».


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be