NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Leopold Camille August Clement [DE NOO]


Leopold was de zevende zoon en Eugenie was de zevende dochter van hun respectievelijke ouders.

Leopold De Noo (in 2 woorden) was de zevende levende zoon in het gezin van Seraphin Denoo (in één woord) en Rosalia Moeyaert in Zedelgem. Volgens de traditie werd hij daarom genoemd naar koning Leopold II, die zijn peter werd. In Zedelgem was het de eerste maal ooit, dat zoiets gebeurde. In "De Thouroutenaar" van zaterdag 25.03.1882 verscheen hierover het volgende artikel:

"Men schrijft ons uit Zedelgem, 17 maart. Zondagnamiddag 12 dezer, rond 4 ure heeft er te Zedelghem eene buitengewone plechtigheid plaats gegrepen. De vrouw van Seraphin Denoo, landarbeider hier, was op 10 maart van eene 7e zoon bevallen. Men verzocht onzen teergeliefden Koning Leopold II peter te willen zijn van den nieuwgeboren Vlaming. Als naar gewoonte werd aan dit verzoek voldaan, en Zijne Majesteit noodigde Mr. den Burgemeester der gemeente uit hem bij den doop van den kleinen Denoo te willen vertegenwoordigen, hetgeen zondagnamiddag geschiedde. De heer Burgemeester Adriaens hield dus het kind over de doopvont, bijgestaan door vrouw Clemencia Hatse, echtgenote van den heer schepen Modde.
Deze plechtigheid, die sedert menschengeheugenis alhier geen plaats greep, werd de inwoners aangekondigd door het geluid van al de klokken, ... meer dan een uur lang! Het kind verkreeg de namen van Leopold-Kamiel-August-Clement. Na de plechtigheid in de kerk ging de stoet naar 't gemeentehuis om den nieuwen vaderlander in het register van den burgerstand op te schrijven, waarna er eene ferme flesch lekker druivesap op de gezondheid van onzen teerbeminden vorst en zijnen nieuwen onderdaan werd leeggedronken. Maar het beste nog van dat alles is dat de ouders van den nieuwgeborene, brave en naarstige landarbeiders, reeds in het bezit zijn van 150 frank, die zij aan de milddadigheid van den vader aller Belgen zijn verschuldigd."

Drie jaar na de geboorte van Leopold, werd in Wijnendale-Torhout Eugenie Marie Verhaeghe geboren. Zij was de zevende dochter in het gezin van Louis Verhaeghe en Marie-Louise Assel. Helaas was één van de zes vorige dochters al overleden (Juliana-Sidonia Verhaeghe heeft slechts 6 dagen geleefd). Op die manier was Eugenie slechts de zesde levende dochter van het gezin. Anders zou het in Wijnendale opnieuw groot feest geweest zijn en het kind zouden ze niet Eugenie genoemd hebben maar Leopoldina (naar Koning Leopold II) of Hendrika (naar Koningin Maria Hendrika).
Door toeval (of was het aangestuurd?) hebben Leopold De Noo en Eugenie Verhaeghe elkaar gevonden in het huwelijk. Bovendien huwde Leopold's broer Augustus Denoo met Eugenie's zuster Stephanie Verhaeghe.

Leopold werd onmiddellijk herbergier in het café van zijn schoonouders. Louis Verhaeghe, de vader van Eugenie (en van Stephanie), was immers 'IJzerenweg-bediende aan de Staat', maar sinds 1870 tegelijk uitbater van café 'In de Statie'. Volgens het boek 'Het dorp Wijnendale in de 20ste eeuw' van Manu Adriaens, was dit café vroeger nauw betrokken bij het leven op en rond de spoorweg. Aangekomen pakjes moesten aan huis besteld worden, en boerinnen die met melk naar Oostende reisden kwamen met de hondenkar, en lieten hun dieren achter in een van de hokken van het café. Op een dag werd het café bezocht door de Prins-Regent die kwam telefoneren: hij was op een feest in het kasteel waar de telefoon defect was. In 1937 had op de Statie een grote wielerwedstrijd plaats. Karel Steyaert - bijgenaamd Karel Van Wijnendale - had in zijn wagen de renners Sylveer Maes en André Mortier meegebracht. Toen hij met hen het café binnenging ontstond een massale volkstoeloop.

Vanaf 1923 liet Leopold noteren als beroep 'handelaar' want hij verkocht intussen ook brandstoffen.
Bij het uitpluizen van de vonnissen van het Vredegerecht van Torhout vinden we een leuke anekdote, helaas zonder details: als jonge man moet Leopold in 1910 eens 'zijn gedacht gezegd hebben' tegen een gendarme uit Torhout. Voor 'injures verbales' kreeg hij 20 frank boete!

Bij zijn overlijden was de oudste dochter Alice Denoo 24 jaar oud. Ze volgde haar vader op als zeer succesrijke cafébazin.
Eugenie Verhaeghe is op 04.07.1953 samen met de dochters Paula Denoo en Ivonne De Noo (in 2 woorden), verhuisd naar Anderlecht.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be