NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Bruno DENOO


Op 19.05.1931 hadden Bruno en Irma een doodgeboren zoontje. Zij woonden te Torhout in de Bruggestraat en hadden een graanmaalderij.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Bruno soldaat bij het 6° Genie. Hij staat opgenomen mét foto in het "Guldenboek der Vuurkaart". De Vuurkaart werd verleend aan de militairen van het Belgisch leger, die ten minste 12 maanden effectieve dienst bij de aangeduide eenheid hebben volbracht, m.a.w. allen die aan het front onder vuur gestreden hadden.
Het Guldenboek werd uitgegeven tijdens de jaren dertig, met de allerlaatste editie in 1940, door het Uitgevershuis J. Rozez te Brussel. De veteraan die in het boek wou vermeld worden, moest een formulier invullen waar hij o.a. kon opgeven welke onderscheidingen hij had ontvangen. Ter controle van de verstrekte info werden er huisbezoeken afgelegd waar de nodige bewijzen dienden voorgelegd. Uit het boek blijkt dat Bruno de Overwinningsmedaille, de Herinneringsmedaille aan W.O.-I, en vier frontstrepen bekomen heeft.

De houders van de vuurkaart konden van diverse voordelen genieten. Zo verkregen ze 75% korting op trein, tram en busvervoer in België. Op medisch vlak bezaten ze het recht om gratis op consultatie te gaan naar een speciaal aangestelde dokter en kregen een fikse korting op (of gratis) de voorgeschreven medicatie. Hiervoor bestonden speciale formulieren, die ze moesten meenemen op doktersbezoek.

De frontstrepen leverden (vanaf hun 45e jaar) een rente op, die driemaandelijks werd uitbetaald met een postassignatie. Het bedrag was afhankelijk van het aantal strepen. De eerste frontstreep telde voor één jaar, de volgende zeven telden voor 1/2 jaar. Er konden maximaal acht frontstrepen behaald worden. Met vier strepen moet Bruno dus tussen de 2,5 en 3 jaar gediend hebben.

De Overwinningsmedaille werd uitgereikt aan alle personen die dienst deden in het gemobiliseerde Belgische leger tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918. Deze bronzen medaille, aanvankelijk voorgesteld door de Franse veldmaarschalk Foch als een inter-geallieerde medaille en als dusdanig ook aangenomen, werd ingesteld op 15 juli 1919. Op de voorzijde is de overwinningsgodin afgebeeld met uitgespreide vleugels en staand op een wereldbol. In haar linkerhand houdt ze een lauwerkrans, in haar rechter een zwaard en een lauwerkrans. De keerzijde toont, binnen een lauwerkrans, het Belgische wapen en omheen de rand is de tweetalige tekst "LA GRANDE GUERRE POUR LA CIVILISATION. DE GROOTE OORLOG TOT DE BESCHAVING". Het lint is van het gebruikelijke "regenboog"-type.

De Herinneringsmedaille werd toegekend aan Belgische burgers die in de rangen van de Belgische strijdkrachten dienden gedurende de Wereldoorlog en die voldeden aan de criteria van de hiervoor vermelde Overwinningsmedaille. Ze werd ingesteld op 21 juli 1919. De Herinneringsmedaille is een bronzen, enigszins driehoekige medaille, die voorzien kon worden van een aantal emblemen : een kroon voor vrijwilligers, een zilveren balkje per frontstreep, een verguld balkje ter vervanging van 5 zilveren, een rood email kruis voor elke wondstreep enz. De voorzijde van de medaille toont het gehelmde hoofd van een soldaat waarbij de helm is versierd met een lauwertak. In de onderste hoeken van de medaille staan de jaartallen "1914" en "1918" terwijl bovenaan de medaille een klimmende leeuw, omgeven door een eikelooftak (links) en een lauwertak (rechts). De keerzijde heeft een tweetalig inschrift, onder een koningskroon geflankeerd door een eikelooftak (links) en een lauwertak (rechts) : "MEDAILLE COMMEMORATIVE / DE LA CAMPAGNE / 1914-1918 / HERDENKINGSMEDAILLE / VAN DEN VELDTOCHT".


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be