NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Arthur-'Josef' DENOO


Als jongeling was Arthur-Josef eerst hulp in de bakkerij van zijn vader. Op 29.07.1913 trok hij van Ruddervoorde naar Roeselare, waar hij zich domicilieerde in de Chicoreistraat. Hij was tweeëntwintig toen de Grote Oorlog 1914-'18 uitbrak, en volgens zijn militair dossier werd hij op 30.07.1914 naar het front gestuurd. Vier jaar, twee maanden en zestien dagen heeft hij het volgehouden. Drie weken vóór het einde van de oorlog is hij volgens de tekst op zijn bidprentje - met foto - «doodelijk gekwetst te Ramscappelle op 16.10.1918 en 2 dagen nadien overleden in 't hospitaal te De Panne alwaar hij ook begraven is».

Door de tekst op het bidprentje weten we dat Arthur-Josef besefte dat hij ten dode opgeschreven was. Hij had nog de kracht en de moed om de volgende dramatische afscheidstekst te laten noteren:
«Vaartwel, teerbeminde Moeder, Broeders, Zusters! Vaartwel, gij bijzonder mijne allerliefste Echtgenoote en duurbaar Kind! Zijt mij gansch uw leven indachtig die gestorven ben voor u en ons vaderland! Teerbeminde Moeder houd ons kind bij u en heb er medelijden mede alsook met mijne goede vrouw Josephine, geef haar goeden raad en helpt haar waar het noodig is. Vaartwel! Vaartwel!»

In de officiële overlijdensakte van Roeselare staat dat het overlijden van Arthur-Josef aangegeven werd door Robert Florin uit Etterbeek en Oscar Debra uit Vlissingen, beiden militairen en bedienden in de ambulance "Océan" te De Panne. In die akte staat verkeerdelijk dat Arthur gedomicilieerd was in Knesselare, maar op 16 juli 1923 werd dit in de marge gecorrigeerd in 'Roeselare', en bovendien werd er bijgeschreven dat Arthur-Josef officieel gestorven is voor België. Deze vergissingen hebben als gevolg dat hij in Roeselare geen gedenksteen gekregen heeft. Gelukkig hebben ze in Ruddervoorde wel nog aan hem gedacht. In Ruddervoorde zijn er - eigenaardig - twee oorlogmonumenten '14-'18 op een steenworp van elkaar. Op de eerste, aan de hoek van de Hofstraat en de Torhoutsestraat, staat een Denoo gebeiteld, nl. Richard De Noo (°23.05.1892). Het tweede oorlogsmonument bevindt zich op het kerkhof, en er staat een naam 'J. Denoo' in gebeiteld. Dat kan alleen maar hem zijn: Arthur-Josef werd in de omgang 'Jozef' genoemd.

Op de militaire begraafplaats van De Panne is één van de 3.739 persoonlijke gedenkstenen voor hem.
De Belgische militaire begraafplaats van De Panne ligt aan de noordoostelijke kant van de gemeentelijke begraafplaats, bij het natuurreservaat Oosthoek en het Calmeynbos. Ze heeft een rechthoekige plattegrond, met een oppervlakte van 270 are. De rechthoekige perken zijn geometrisch aangelegd rond een centrale vlaggenmast: er zijn vier grote kwartieren perken, onderscheiden door een betonnen midden- en dwarspad. Deze kwartieren zijn telkens onderverdeeld in vier perken, aangeduid met een letter. De perken bestaan uit grasperken met meestal dubbele rijen grafstenen, die rug aan rug opgesteld staan, met spiraea-struiken ertussen geplant.
Aan het begin van WOI werden de doden van De Panne nog steeds op de begraafplaats van Adinkerke begraven. Een jaar nadat De Panne in 1911 een onafhankelijke gemeente was geworden, had men tevergeefs geprobeerd om grond te verwerven voor de aanleg van een eigen begraafplaats. In juni 1916 vroeg de gemeenteraad aan de militaire gouverneur Andringa om de nodige grond voor een begraafplaats op te eisen, om de dode militairen te kunnen begraven. Pas in januari 1918 kwam de huidige begraafplaats tot stand, met een militair en burgerlijk gedeelte. Het werd op 1 juli 1918 door Mgr. De Brouwer, deken van Ieper, ingewijd. De regularisatie geschiedde achteraf, in 1927, bij vonnis van de rechtbank van Veurne.
Tijdens WOI werden in De Panne kantonnementen ingericht voor eenheden van de tweede linie. Er bevonden zich oefenterreinen in de duinen. Er werden verdedigingswerken uitgevoerd op verschillende lijnen, noordzuid gericht vanaf de kust. In en rond De Panne waren ook heel wat medische voorzieningen aanwezig. Vanaf december 1914 was er een hospitaal van het Rode Kruis gevestigd in het hotel L'Océan (en in vlakbij opgetrokken barakken), o.l.v. Dr. Antoine Depage. Dit hospitaal zou blijven functioneren tot 15 oktober 1919. In het domein Cabour was het militaire veldhospitaal van Dr. Derache en Dr. Nolf ingericht.

Vandaag zijn er op de militaire begraafplaats van De Panne 3.739 grafstenen terug te vinden, waarvan 136 stenen waarop Belgische doden uit WOI worden herdacht (m.a.w. ze liggen er niet begraven). In totaal gaat het om 3.366 Belgische doden uit WOI die er begraven liggen of herdacht worden, waarvan er 811 niet geïdentificeerd konden worden. Er liggen eveneens 36 Franse doden uit WOI, waarvan er drie niet geïdentificeerd konden worden. Tenslotte liggen er ook nog 342 Belgische doden uit WOII, waarvan er 42 niet geïdentificeerd konden worden

Josephine is 22.05.1920 te Roeselare hertrouwd met Hendrik-Julius-('Henri') Verstraete (°Roeselare 01.09.1894 +Roeselare 27.08.1978).
Ze hadden nog twee kinderen:
- Georges Verstraete (°Roeselare ca.1921 +Roeselare 1991) X Hedwig Tally (°Roeselare 16.09.1921 +Roeselare 19.05.1976)
- Emiel Verstraete (°Roeselare 27.12.1922 +Roeselare 23.09.1984) X Leontina Muylle (+ na 1984)
Kleinkinderen:
- Joël Lycke (°25.02.1949) x Eliana Verstraete (°22.03.1947), Sven en Kjell
- Johan Verstraete (°31.08.1956) x Marina Cauwelier (°16.07.1956)
- Geert Meeuws x Martina Verstraete
- Gilbert Gaytant (°27.04.1951) x Christina Verstraete (°03.03.1954)
Pleegkinderen:
- Pierre Plancke (°22.06.1927) x Yolande Dewiele (°01.03.1928)
- Roland Plancke (°07.06.1935) x Anna Deketelaere (°01.04.1938)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.121 personen (individuals, personnes) dd. 11 jan 2021 - site: http://lanssens.be