NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Arthur 'Josef' DENOO


Als jongeling was Arthur Josef eerst hulp in de bakkerij van zijn vader. Op 29.07.1913 verhuisde hij van Ruddervoorde naar de Chicoreistraat in Roeselare. Hij was tweeëntwintig toen de Grote Oorlog 1914-'18 uitbrak, en volgens zijn militair dossier werd hij op 30.07.1914 naar het front gestuurd.

In feite was het de oudste zoon Achiel die moest opgeroepen worden. Die was echter niet gezond, hij leed aan een bloedziekte, die in die tijd behandeld werd met bloedzuigers. Arthur is dus gegaan in plaats van zijn broer. Meer dan vier jaar heeft hij het volgehouden. Drie weken vóór het einde van de oorlog is hij volgens de tekst op zijn bidprentje "doodelijk gekwetst te Ramscappelle op 16.10.1918 en 2 dagen nadien overleden in 't hospitaal te De Panne alwaar hij ook begraven is".

Hedwige Maes vertelde ons de dramatische omstandigheden, waarover verteld werd in de familie. Arthur bevond zich als soldaat 1° linieregiment vooraan aan het front. De Belgische artillerie bevond zich daarachter en verleende dekking door over de eerste linie heen, naar de Duitsers te schieten. Ze mikten te laag en schoten hun eigen mensen in de rug.

Door de tekst op het bidprentje weten we dat Arthur-Josef besefte dat hij ten dode opgeschreven was. Hij had nog de kracht en de moed om de volgende dramatische afscheidstekst te noteren:
"Vaartwel, teerbeminde Moeder, Broeders, Zusters! Vaartwel, gij bijzonder mijne allerliefste Echtgenoote en duurbaar Kind! Zijt mij gansch uw leven indachtig die gestorven ben voor u en ons vaderland! Teerbeminde Moeder houd ons kind bij u en heb er medelijden mede alsook met mijne goede vrouw Josephine, geef haar goeden raad en helpt haar waar het noodig is. Vaartwel! Vaartwel!"

In de officiële overlijdensakte van Roeselare staat dat het overlijden van Arthur-Josef aangegeven werd door Robert Florin uit Etterbeek en Oscar Debra uit Vlissingen, beiden militairen en bedienden in de ambulance "Océan" te De Panne. In die akte staat verkeerdelijk dat Arthur gedomicilieerd was in Knesselare, maar op 16 juli 1923 werd dit in de marge gecorrigeerd in 'Roeselare', en bovendien werd er bijgeschreven dat Arthur-Josef officieel gestorven is voor België. Deze vergissingen hebben als gevolg dat hij in Roeselare geen gedenksteen gekregen heeft. Gelukkig hebben ze in Ruddervoorde wel nog aan hem gedacht. In Ruddervoorde zijn er - eigenaardig - twee oorlogsmonumenten '14-'18 op een steenworp van elkaar. Op de eerste, aan de hoek van de Hofstraat en de Torhoutsestraat, staat een Denoo gebeiteld, nl. Richard De Noo (°23.05.1892). Het tweede oorlogsmonument bevindt zich op het kerkhof, en er staat een naam 'Denoo J.' in gebeiteld. Dat kan alleen maar hem zijn: Arthur-Josef werd in de omgang 'Jozef' genoemd.

Tijdens WOI werden in De Panne kantonnementen ingericht voor eenheden van de tweede linie (Arthur zat in het eerste linieregiment, dus vooraan). In de gemeente waren ook heel wat medische voorzieningen aanwezig. Vanaf december 1914 was er een hospitaal van het Rode Kruis gevestigd in het hotel L'Océan. Daar moet Arthur overleden zijn.

Op de militaire begraafplaats van De Panne is één van de 3.739 persoonlijke gedenkstenen voor hem.
Deze begraafplaats ligt aan de noordoostelijke kant van de gemeentelijke begraafplaats, bij het natuurreservaat Oosthoek en het Calmeynbos. Ze heeft een rechthoekige plattegrond, met een oppervlakte van 2,7 ha. Ze kwam in januari 1918 tot stand, met een militair en burgerlijk gedeelte. De grafstenen zijn voor 3.366 Belgische doden uit WO-I en 342 uit WO-II. De rest zijn Franse gesneuvelden.

Josephine is 22.05.1920 te Roeselare hertrouwd met Hendrik-Julius-('Henri') Verstraete (°Roeselare 01.09.1894 +Roeselare 27.08.1978). Ze hadden nog twee kinderen:
- Georges Verstraete (°Roeselare ca.1921 +Roeselare 1991),
gehuwd met Hedwig Tally (°Roeselare 16.09.1921 +Roeselare 19.05.1976).
- Emiel Verstraete (°Roeselare 27.12.1922 +Roeselare 23.09.1984),
gehuwd met Leontina Muylle (°Roeselare 16.10.1924 +Roeselare 02.01.1986).

Kleinkinderen:
- Joël Lycke (°25.02.1949) x Eliana Verstraete (°22.03.1947), Sven en Kjell.
- Johan Verstraete (°31.08.1956) x Marina Cauwelier (°16.07.1956).
- Geert Meeuws x Martina Verstraete.
- Gilbert Gaytant (°27.04.1951) x Christina Verstraete (°03.03.1954).

Pleegkinderen:
- Pierre Plancke (°22.06.1927) x Yolande Dewiele (°01.03.1928).
- Roland Plancke (°07.06.1935) x Anna Deketelaere (°01.04.1938).

Volgens Hedwige Maes is Andreas Denoo, de zoon van Arthur, niet goed behandeld geweest in het nieuwe gezin. Hij is ooit in pyjama weggelopen van het café in Roeselare, naar zijn tante in Brugge.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be