NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Rosa VAN MAELE


In haar overlijdensakte lezen we dat Rosa 57 jaar was (dus geboren 1782) en dochter van Josephus Van Maele en Theresia Verkaem, maar noch haar leeftijd, noch de naam van haar moeder zijn correct. In haar huwelijksakte staan haar beide ouders wel correct vermeld, maar daar staat dan een foutieve geboortedatum (24.08.1772, maar op die datum is er geen geboorte).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.121 personen (individuals, personnes) dd. 11 jan 2021 - site: http://lanssens.be