NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Ferdinand [DE NOO]


Ferdinand woonde eerst even in Egem, maar daarna definitief te Koolskamp in de wijk "De Padderie". Ferdinand's tweede vrouw Colette, was net als hijzelf weduwe, nl van Karel Deboodt (°Lichtervelde 05.09.1805 xLichtervelde 23.09.1836 +Koolskamp 28.09.1857). Ze bracht uit dit eerste huwelijk twee kinderen mee: Felix Deboodt (°Koolskamp 10.08.1842, wever, die in 1871 vertrokken is naar Leuven) en Leonard Deboodt (°Koolskamp 21.08.1849, dienstbode).

Indien we strikt objectieve criteria toepassen was Ferdinand de meest 'criminele' naamgenoot uit onze stamboom met (minstens) 6 correctionele veroordelingen samen goed voor ruim 11 maanden gevangenisstraf. Bij analyse stellen we echter vast dat het hoofdzakelijk gaat om diefstal van voedsel. Als men bedenkt dat er in de jaren rond 1850 echte hongersnood heerste door een bevolkingsexplosie in combinatie met voedselplagen (vooral aardappelziektes), dan zijn er ruim verzachtende omstandigheden.
De 6 veroordelingen zijn te vinden in de alfabetische registers van veroordeelden 1835-1889, bewaard in het rijksarchief.

- Zijn eerste veroordeling werd op vrijdag 22 juli 1842 uitgesproken door de correctionele rechtbank van Brugge. Ferdinand "Denauw", wonende in "Coolscamp" kreeg 14 dagen opsluiting en 1 franc boete voor "maraudage" (= stelen van vruchten op het veld, stroperij) in Ruddervoorde op maandag 27 juni 1842. Het gerechtelijk apparaat werkte toen nog efficiënt, achterstand bestond nog niet.
Vervolgens vinden we in de gevangenisdossiers Ferdinands persoonsbeschrijving: groot 1m64, blond haar en wenkbrauwen, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, middelmatige mond, ronde kin, ovaal gezicht en getaande huid. Zijn verblijf in de gevangenis duurde van 13 tot 27 augustus 1842.

- Op 22 september 1843 werd Ferdinand opnieuw veroordeeld voor "maraudage" in Ruddervoorde, feiten vastgesteld op donderdag 31 augustus. Ditmaal wordt hij correct "Denoo" genoemd, 40 jaar oud en nog altijd wonende in "Coolscamp". De straf wordt nu dubbel zo zwaar, nl 1 maand gevangenis en 2 francs boete. Hij zat in de gevangenis van 10 oktober tot 9 september 1843. Opnieuw krijgen we een persoonsbeschrijving, maar die is helemaal niet identiek als een jaar eerder: groot 1m64, blond haar en wenkbrauwen, rond voorhoofd, grijze ogen, lange neus, middelmatige mond, ronde kin, lang gezicht en getaande huid

- Daarna hield Ferdinand het 4 jaar vol zonder zich te laten betrappen, maar op zaterdag 7 augustus 1847 wordt hij opnieuw voorgeleid in Brugge. Een gelijkaardig misdrijf wordt nu betiteld als "vol de récolte", gepleegd op dinsdag 13 juli 1847 in Wingene. De straf neemt exponentieel toe: 3 maanden en 3 francs boete. De gevangenisstraf duurde van 24 januari tot 23 april 1848, en de persoonsbeschrijving luidt: groot 1m60, blond haar en wenkbrauwen, rond voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, grote mond, ronde kin, rond gezicht en getaande huid.

- Op donderdag 3 mei 1849 pleegde hij voor één keer een misdrijf in de eigen gemeente Koolskamp: "destruction d'arbres". Had hij brandhout nodig? De uitspraak volgde al op 18 mei: 2 maanden gevangenis. De straf werd uitgezeten van 18 juli tot 16 september 1849 en in het gevangenisdossier staat opnieuw een persoonsbeschrijving: groot 1m64, blond haar en wenkbrauwen, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus, grote mond, ronde kin, ovaal gezicht en normale huidskleur.

- Ferdinand maakte blijkbaar constant de tocht van Koolskamp naar Ruddervoorde, een afstand van ca. 12 km die uiteraard te voet afgelegd moest worden. Op woensdag 1 oktober 1851 pleegde hij immers opnieuw "maraudage" in Ruddervoorde. De strafmaat werd lichter: 1 maand gevangenis en 1 franc boete. Die werd uitgezeten van 18 november tot 18 december 1851. Persoonsbeschrijving: groot 1m68, bruin haar en wenkbrauwen, hoog voorhoofd, blauwe ogen, middelmatige neus en mond, ronde kin, ovaal gezicht en getaande huid

- Zijn laatste betrapping was opnieuw voor "maraudage" in juni 1856 te Zwevezele. Vreemd genoeg werd de rechtbank steeds milder: de veroordeling werd uitgesproken op 19 juli 1856 en luidde 14 dagen opsluiting en 1,5 franc boete. Hiervan vonden we geen gevangenisdossier.

Misschien doen deze verhalen ons even glimlachen, maar het is de trieste illustratie van het leven van een arme die zijn gezin moest voeden in moeilijke tijden. Anderzijds ook een man die hertrouwde met een 15 jaar jongere vrouw, en die het geluk had om 80 jaar oud te worden.
Na zijn overlijden is Colette met haar tweeling vertrokken naar Tourcoing.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be