NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Simonna Leonia DENOO


De grootvader van Simonna is Henricus Denoo. Diezelfde Henricus is ook de stief-grootvader van Roger Ongena. Hierdoor zijn Simonna en Roger weliswaar geen bloedverwanten, maar wel "stief-neef en -nicht".
Roger's moeder - Germana Bonte - was niet akkoord met dit huwelijk, maar ze kon het niet beletten omdat haar zoon 21 jaar geworden was. Conform de wet ontving ze vanwege de burgerlijke stand in Aartrijke een zgn. 'Akte van Eerbied' waarmee ze officieel geïnformeerd werd. Simonna en Roger verhuisden op 25.10.1949 naar de Munthofstraat in St-Gillis-Brussel waar Roger amper 2 maanden later overleed.
In 1951, terwijl ze ongehuwde weduwe was, had Simonna een dochter Marie-José. In 1954 hertrouwde Simonna met François Volck (gescheiden van Annette-Louise Van Steenpaal), waarbij Marie-José gewettigd werd en de familienaam 'Volck' kreeg.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be