NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Michel Hilaire August DENOO


De moeder van Michel Denoo was niet akkoord met het huwelijk, maar zij kon zich niet verzetten omdat haar zoon op 21 jaar meerderjarig geworden was. Conform de wet van 30.04.1896 ontving zij vanwege de burgerlijke stand een zogenaamde 'akte van eerbied', waarmee zij officieel geïnformeerd werd over het huwelijk.

Eerst was Michel typograaf-drukker. Daarna werkte hij dertig jaar als secretaris van het plaatselijke Sint-Jozefsinstituut, met name van 1962 tot 1992. Hij ontfermde zich met zorg en toewijding over de administratie. Het waren de jaren waarin alles nog met een beperkte equipe gebeurde. Hij maakte van nabij de groei en bloei van de school mee. Vanaf 1970 gaf hij dactylocursussen. In zijn vrije tijd hield hij net als Simonne van reizen, wandelen en fietsen. Michel was voorts actief op de parochie Sint-Jozef Arbeider (wijk Driekoningen), hij was voorzitter van de Senioren-Driekoningen van 1995 tot 2018 en lector in de wijkkerk. Hij legde geregeld ziekenbezoeken af en was lid van de parochieraad. Samen met Simonne zong hij bij de Driekoningenzangers. Simonne zorgde voor het huishouden. Met haar kroostrijke gezin heeft ze jarenlang de handen meer dan vol gehad.

Michel en Simonne hadden op 7 februari 1965 een doodgeboren dochtertje dat in het jaar 2000, door toepassing van de wet van 27.04.1999, waarbij levenloos geboren kinderen niet langer naamloos moeten blijven, de voornamen kreeg van Katelijne-Annie-Simonne.

In 2012 hebben ze in de feestzaal 't Bourgondisch Hof hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be