NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Achiel August Robert DENOO


Achiel werd geboren op het voorouderlijk hof 'Maentjes Hof' langs de Bruggestraat te Torhout, genoemd naar Emanuel Denoo uit 1812. Hij volgde de landbouwschool in Roeselare en het regentaat in Oudenaarde. Eerst werkte hij korte tijd bij het veevoederbedrijf Hanekop. In 1957 trad hij in dienst van de provincie West-Vlaanderen, waar hij zijn loopbaan hoofdzakelijk vervulde in het provinciaal landbouwcentrum van Beitem, als onderzoeker op de proefvelden. Tijdens de wintermaanden gaf hij voordrachten voor de landbouwers.?
Naast zijn beroep had Achiel heel wat nevenactiviteiten. Hij richtte de oud-leerlingenbond van de landbouwschool op, en was 30 jaar lang voorzitter. Hij was was provinciaal voorzitter van de senioren van de Landelijke Gilde. En hij was ook voorzitter van de Roeselaarse biljartclub 'Ten Elsberghe'.

Hedwige deed het regentaat in de Oude Zak te Brugge. Tot haar huwelijk gaf ze les aan het 7° en 8° leerjaar. In die tijd werden vrouwen geacht te stoppen met lesgeven zodra ze huwden. Hedwige gaf dan kooklessen aan de KVLV, maar startte toch een nieuwe onderwijscarrière gedurende 16 jaar in de landbouwschool van Roeselare.

----------------------------------------------------

In het wijkkrantje jg.47 n°4 d.d. 8 mei 2019 van de wijk 'De Ruiter' in Roeselare verscheen de volgende tekst over hen, ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum:

Het is reeds 15 jaar dat het koppel op De Ruiter woont, Groenestraat 518. Na hun huwelijk in 1959 hebben ze gebouwd en gewoond in de Meensesteenweg, tegenover het vroegere café "Het Vosken", niet zo ver van lnagro, waar Achiel zo goed als zijn gehele carrière actief was. Daar het steeds drukker en drukker werd rond de deur verkozen ze te verhuizen naar hun huidige woning. Rondom hun deur hebben ze nu een open landschap dat rust uitstraalt. Als bewoners van de wijk laten ze zich niet onbetuigd en zijn te zien op vele wijkactiviteiten. In 1959 het jaar van hun huwelijk dachten ze niet aan 2019. In 2019 denken ze wel aan 1959. Er is veel gebeurd in die 60 jaar. Vele familieleden en vrienden zijn hen ontvallen. Ze hebben ook hun tegenwind gekend zoals wat ongemakjes en zelfs kliniek. Maar ze trachten deze zo veel mogelijk te vergeten en trekken zich op aan de hoogtepunten van hun huwelijksleven: 4 dochters, 5 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen zijn hun fierheid en grootste geluk. leder jaar trekken ze er met de gehele familie voor een week op uit, ze hebben echt deugd van zo'n verlofperiode.

Hedwige heeft les gegeven in de Landbouwschool, de huidige VABI. Zij was de eerste vrouwelijke leerkracht, zij kwam in een mannenwereld terecht. Er waren in het begin van het gemengd onderwijs niet zoveel meisjes in de landbouwschool. Hedwige werd gewaardeerd en op handen gedragen, zowel van leerkrachten als van leerlingen.

Achiel behoorde bij het onderzoeksteam graangewassen, vlas en aardappelen in het Centrum voor Nijverheidsteelten te Beitem, nu lnagro genoemd. Hij was verantwoordelijk voor de proefvelden verspreid over de provincie. Door studie, recherche en ervaring met de proefvelden, kende hij de laatste evoluties van rassen, bemesten en plantenbescherming. Met zijn kennis en vlotheid van spreken was Achiel een veel gevraagd en gewaardeerd voordracht- en lesgever. Daarnaast was hij méér dan 30 jaar voorzitter Oud-leerlingenbond VABI, een bond met 2000 leden. Jarenlang was hij actief als OCMW-raadslid van Roeselare.

Hedwige en Achiel zijn trouwe bezoekers aan het fitness- en dienstencentrum De Zilverberg. Hun dochter Katrien is er centrumleidster. Hedwige houdt het meer bij cursussen volgen, Achiel is eerder een verwoede en talentvolle biljarter.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be