NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Roger Charles DENOO


Roger en Herna hebben jarenlang thuis in de Rozeveldstraat net naast café Rozeveld een hoeve gerund met varkens, melkkoeien, akkers, grasland en uiteraard paarden. In oktober 2013 zijn ze met hun landbouwbedrijf gestopt. Roger heeft ook lange tijd als chauffeur bij het vilbeluik in de Pottebezemstraat gewerkt: van 1980 tot het midden van de jaren negentig. Hij stond mee aan de wieg van de eerste vernieuwde Torhoutse Paardenmarkt in 1977. Hij werd bij die starteditie gevraagd om een demonstratie met een boomwagen of boomezel te geven, wat hij met plezier en deskundigheid deed. Het jaar daarna heeft hij zijn huifkar gekocht. Liefst zesendertig jaar heeft hij daarmee geregeld samen met zijn vrouw Herna groepen vervoerd, veelal voor Toerisme Torhout.

Paarden zijn de rode draad in Rogers leven geweest. Hij zag de dieren graag en kon er goed mee omgaan. Hij was medeorganisator van de jaarlijkse 'Houtlandse Ploegdag'. Hoofddoel van deze dag is het in ere houden van het trekpaard. Diverse gespannen komen tijdens de ploegdag demonstreren hoe de boeren destijds het land bewerkten. Ze ploegen, eggen, zaaien, schoffelen, rollen en breken de aarde. Destijds werden de paarden op een speciale manier bestuurd, met name op het kordeel. Dat hield in dat 2 en zelfs 3 paarden met één enkele lijn gemend werden, zodat de boer zijn andere hand vrij had om de ploeg of een ander werktuig te bedienen. Roger gaf zelf demonstraties.

In juni 2014 werd hij samen met zijn vrouw in de Wijnendaalse kasteelschuur gehuldigd voor al zijn jaren van trouwe inzet. Helaas werd kort nadien vastgesteld dat hij ernstig ziek bleek te zijn.

De meesten van de kinderen hebben ook aan paardensport gedaan. Een deel van hun bekers en ereschalen staat in de living van hun ouders. Ze namen deel aan jumping, military en/of dressuur. Het is een familie van paardenliefhebbers. De dochter Marleen is ooit ook Peerdenkoningin geweest. Roger heeft vijf kleinkinderen: Marlies, Mariska, Marino, Kevin en Nick.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be