NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Carolus STEYNEN


In de geboorteakte van Carolus wordt zijn moeder "Christina Steynen" genoemd, zonder enige vermelding van leeftijd, afkomst, e.d.. Niet moeilijk te verklaren als je leest dat de aangifte pas 's anderendaags gebeurde door de vroedvrouw, met als getuigen de veldwachter en een schrijver. We weten echter zeker dat de moeder Anne-Catharina Steynen is, dankzij de vermelding van haar adres: de Hellestraat.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be