NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Willem LAMPSENS


In een verkoopakte d.d. 04.05.1649 vond Erik Lamsens, dat Willem Lampsens, zoon van Jooris en gehuwd met Martine Meeschaert, grond verkocht aan Adriaen Van Haveskercke, de Heer van Zwevezele (RA Kortrijk, scabinalen Zwevezele, reeks supplementen, n°77, f°209 - transcriptie door Georges Ernalsteen is bij Erik Lamsens) (zie pdf n° 1536). De herkomst van die eigendom staat vermeld op het einde van de akte: "De selve partye van lande den comparant toecommende ten title van cavele ende successye ten sterfhuuse van Mayken Vande Cappelle". In hedendaagse taal: de grond die hij verkoopt, heeft hij geërfd van Mayken Vandecappelle. Zij was kinderloze dochter van Andries & Neelkin Lamsins, afstammeling van Michiel Lamsin.

Mayken is een cruciale figuur bij de reconstructie van de stamboom, want haar erfgenaam Willem moet een indirecte afstammeling van haar zijn. Dit is alleen mogelijk als Willem een afstammeling is van een broer van Cornelia's moeder (Neelkin Lamsins). Die broer is Joos (sr.) Lamsins. Hij had een zoon Joos (jr.) Lamsins, en die had als zoon de voornoemde Willem Lampsens. Willem erfde dus van de dochter van zijn groottante.

Let op de evolutie van de familienaam 'Lamsin'-'Lamsins'-'Lampsens' en daarna waren Willem's kinderen 'Lanssens'. Ze hebben vandaag een groot nageslacht dat begint in Koolskamp.

Zeer interessant aan deze verkoopakte is de ontdekking van de handtekening van Willem! Het gaat letterlijk om een "hand-tekening". De persoon ondertekende niet met zijn naam, maar met een kleine persoonlijke tekening, een merk, "marcq" genoemd. Het "marcq" van Willem Lanssens is een hoofdletter A, maar met drie horizontale strepen. De persoon moest dus niet kunnen lezen en schrijven om toch een handtekening te zetten.

Willem (= Guillielmus) is niet geboren in Koolskamp, want de geboorteakten starten daar al omstreeks 1600. Het zal logischerwijze in Zwevezele geweest zijn, waar de oudste akten pas dateren van 1651.
Willem is overleden in Koolskamp als 'Guillielmus Lansens'. Als geboortenaam schrijven we toch 'Lampsens', de gangbare naamvorm in die periode in Zwevezele.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be