NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria 'Margareta' H. LANSSENS


Kinderen uit een eerste huwelijk: Koenraad Van Immerseel (°Wilrijk 04.04.1968) en Veerle Van Immerseel (°Wilrijk 24.01.1970).

Frans Van Immerseel was een zeer bekende kunstenaar. Hij stamt uit een oude adellijke familie. Hij heeft een haast niet te overzien oeuvre. Hij was een veelzijdig beeldende kunstenaar, schilder, graficus, kunstglazenier en stoetenbouwer. Hij was leerling van Alfred Ost. In 1932 verhuisde hij van Antwerpen naar Averbode en vond er werk als drukker en tekenaar in de Abdij van Averbode. Van Immerseel illustreerde er talrijke boeken en tekende korte humoristische stripverhalen voor Zonneland en Ons Kinderland. In de jaren 40 illustreerde hij heel wat spreekwoorden en maakte hij een reeks Vlaamse koppen. Vanaf de jaren 1950 kreeg hij meer en meer internationale bekendheid als glazenier (Dierenepos Reinaert de Vos). Frans Van Immerseel was ook bekend als auteur en ontwerper van optochten en praalstoeten. Hij organiseerde de beroemde 10-jaarlijkse Ros Beiaardommegang in Dendermonde en ook vanaf 1955 de Kattenstoet in Ieper.

Uit een gedenkboek van 1975 citeren we over de Kattenstoet in Ieper:
"De Kattenstoet in Ieper werd voor Van Immerseel een maandenlang zwoegen. De weinige gegevens die hem werden verstrekt, moest hij rijkelijk aanvullen tot een volwaardig ontwerp. Nieuwe reuzen ontstonden in zijn brein, en hij werkte eraan tot ze voltooid aan zijn gedachten beantwoordden. De aanplakbrief, kostuums, wagens en maskers werden tot in de kleinste bijzonderheden door hem ontworpen. Bij al zijn stoeten mocht Van Immerseel zich in een ruime belangstelling verheugen. Het publiek wist dat een stoet door Van Immmerseel opgebouwd en geleid, een verplaatsing waard was. De Kattenstoet van 1955 was een zo groot succes, dat Koning Boudewijn een jaar later zich ook onder de toeschouwers bevond. De grootste hulde die aan een kunstenaar toen kon gebracht worden".

Postuum is er voor Frans nog een grotere eer weggelegd: in Vlaanderen zijn niet minder dan 5 straten naar hem genoemd: in Antwerpen, Meise, Koksijde, Heist-op-den-Berg en Schoten.
Frans en Margareta zijn begraven op de begraafplaats Steytelinck in Wilrijk, perk T, lijn V, graf 15.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be