NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Carolus ('Karel') VERPLANCKE


Karel overleed al op 45-jarige leeftijd. Met zijn vrouw Isabella ging het daarna ook niet zo goed: zij overleed op 53 jaar in het 'Gesticht der oude mannen, vrouwen en weezen' in het centrum van Ruddervoorde.
Ze hadden 3 kinderen, maar ook 2 doodgeboren kinderen: op 01.09.1865 en op 17.01.1867.

Karel was de bouwheer van het voorouderlijke huis te Ruddervoorde langs de Bergenstraat, tegenwoordig n° 63. Na 12 jaar gepacht te hebben aan Joannes Puype, kocht hij in 1866 de gronden terug die zijn vader verloren had, o.m. van zijn zus Rosalie uit Lichtervelde. Zoals hoger vermeld was Karel al sinds 1858 eigenaar van het ouderlijke huisje met strooien dak. Het nieuwe huis werd schuin ervoor gebouwd, in 1867. Het was tot 1946, juist na de Tweede Wereldoorlog, een café 'Boldershof'. De 'bolling' gebeurde in een bijgebouw achter het café. Vanaf 1946 tot 1985 was het de beenhouwerij van zijn achterkleindochter Yvonne Verplancke en haar man Marcel Ketels. Sinds hun pensionering in 1985 was het een woonhuis voor henzelf en voor twee van hun kinderen, nl. Viviane Ketels en Geert Ketels. Na het overlijden van Geert en van de beide ouders, werd alles verkocht. Viviane Ketels kon een deel van de grond kopen, en bouwde haar nieuwe woning tegen de oude. Zij bezit de notariële documenten e.a. vanaf de jaren 1840.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be