NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Benjamin Louis DEKETELAERE


In zijn huwelijksakte staat er voor Benjamin: «Woont te Brussel, Waterloolaan 115. Zijnde tot 't aangaan van dit huwelijk gemachtigd door 't departement van oorlog blijkens getuigschrift van d' Heer Kapitein, bevelhebber der afdeeling van de nationale gendarmerie te Brussel in dato vierden September negentien honderd en negen.»
Om hun huwelijk te regelen deden Benjamin en Maria beroep op het 'Fonds Regis' te Brussel. Dit fonds, onder leiding van de aartsbisschop van Mechelen, kwam gratis tussen om het huwelijk van arme mensen te regelen en/of kinderen te wettigen. Het fonds gaf geen materiële hulp, maar trachtte enkel administratief te helpen, bv. indien de ouders niet akkoord gingen met het huwelijk van hun kind, of er moest een kind gewettigd worden, of de ouders waren overleden,...


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be