NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maurice Charles Gustave DENAUX


Maurice was 40 jaar onderwijzer aan het St-Amandscollege te Kortrijk waar hij steeds het 7° leerjaar onder zijn hoede had. Zijn grote passie was muziek. Hij was een goede cellist en had willen studeren aan de muziekacademie, maar dat werd door zijn ouders niet toegestaan. Daarom maakte hij van muziek zijn passionele hobby. Zo was hij:
- Leraar muziek aan de Technische School van Kortrijk
- Stichter van het collegekoor
- Stichter en dirigent van het koor 'Singet Ende Wezet Vroo' (dit werd later het Kortrijks Gemengd Koor en Altra Voce).
- Stichter van het internationaal koorfestival
- Stichter en voorzitter van het festival van Vlaanderen in Kortrijk (deze prestigieuze taak werd verdergezet door de zoon Johan Denaux).

Achter Maurice stond een muzikale vrouw: Ann studeerde piano aan het conservatorium van Brussel. Zij was een verdienstelijke pianiste, die ooit de eerste prijs won aan het Brusselse muziekconservatorium. Ann's vader Valère was inspecteur bij het kadaster. Etienne Kemp, de bekende vroegere Kortrijkse beroepsbrandweercommandant, was haar oom. Ann was medestichtster van het Festival van Vlaanderen, deed het secretariaatswerk, en werd voor haar verdiensten tot erevoorzitter benoemd.

Het gezin woonde vele jaren in de Jan Breydellaan 12 te Kortrijk. Na de dood van haar man woonde Ann Denaux op een flat aan de Dam en de jongste drie jaar in het rvt Pottelberg. Ook in het zorgcentrum bleef ze actief, en werd voorzitter van de bewonersraad. Ze is altijd een vrouw met visie geweest, kon goed luisteren en raad geven zonder zich op te dringen. Precies op haar 89ste verjaardag is ze overleden.

Het echtpaar Denaux-Kemp kreeg drie kinderen:
- Kathelijne (Kate) bouwde een internationale loopbaan op als agente in de mode- en artiestenwereld.
- Mia (Mieke) overleed in 1955 op 7-jarige leeftijd door een tragisch ongeval in Harelbeke.
- Jo(han) Denaux volgde zijn vader op als voorzitter van het Festival van Vlaanderen dat echter in 2006 moest worden opgedoekt (sinds 2010 is er een nieuwe organisatie). Jo is in 2008 op 61-jarige leeftijd overleden.

(bron: Krant Van West-Vlaanderen)


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be