NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Fidel LANSSENS


Fidel en Julie woonden in het centrum van Oostkamp, sectie H, Plaetse, n° 29. Ze hadden twee doodgeboren kinderen, nl. op 18.07.1832 en 15.09.1840. Het was telkens een meisje.

Julie's vader Henri was metser en eigenaar van twee huizen in het centrum van Oostkamp, aan de huidige hoek Kapellestraat - Stationsstraat. Fidel was dus goed getrouwd. In een notariële akte van 14 juni 1848 van notaris Claeys te Oostkamp, ontdekken we dat Julie een ongehuwde zus had , maar ook twee ongehuwde broers, beiden stukadoors ('plafonneurs') in Oostkamp. De stiel is dus via de familie Houcke in de familie Lanssens gekomen, en uiteindelijk naar Middelkerke overgebracht.

Fidel is overleden in Sint-Julianus te Brugge, Bouveriestraat C 81.
Sint-Julianus bestaat niet meer in Brugge, maar in het boek "Pelgrims, Dulle Lieden en Vondelingen te Brugge (1275-1975)" van mijn vroegere studiemeester en pastoor te Meetkerke Jozef Geldhof, vernemen we de historiek. Sint-Julianus is verdwenen uit de Bouveriestraat sinds 1931. Het was een Middeleeuwse caritatieve instelling opgericht in 1275. Vanaf het jaar 1600 bood ze verzorging aan de krankzinnigen ("de dulle lieden"), en aan vondelingen. Op die manier was de Bouveriestraat met zijn talrijke godshuisjes, met het naburige Blindekens, en met de zorg voor krankzinnigen en vondelingen, de miseriehoek van Brugge.
Een mogelijk besluit is dus dat Fidel in zijn laatste levensjaren dement geworden is. Toch is dit verre van zeker, omdat Sint-Julianus de dichtste kliniek bij Oostkamp is, en de familie kan geopteerd hebben voor de korste afstand.

Bij het overlijden van Fidel past nog een historische noot. Hij overleed op woensdag 27 februari 1878. Precies één week eerder, op 20 februari om 4 uur in de morgen, was op de Grote Markt van Brugge brand uitgebroken in het Gouvernementspaleis van gouverneur Baron Ruzette. Om dit paleis te kunnen bouwen, had men 100 jaar eerder - in 1787 - de middeleeuwse Waterhalle uit 1214 afgebroken. Reeds (?!) om 5h30 stond de brandweer opgesteld. Een écht huzarenstukje daarentegen was dat er al om 7h30 brandspuiten ter plaatse kwamen uit Oostende en Gent. Toch werd het een van de grootste brandrampen in Brugge van de voorbije 2 eeuwen. Het paleis brandde af tot op de grond en de omliggende gebouwen werden beschadigd. Het duurde tot 1887 vóór de bouw startte van het nieuwe gouvernementsgebouw dat we vandaag kennen. Intussen had men toch al lessen getrokken: in 1884 werd door de firma Bell een "spreekdraad" geïnstalleerd tussen de brandwachter op de Halletoren en de bevelhebber van de brandweer.

Juliana bleef nog een jaar in Oostkamp wonen, en verhuisde dan op 20.08.1879 naar St-Michiels, om als 69-jarige te gaan inwonen bij haar zoon Pierre. Heel vreemd is dat er op haar doodsprentje een foutieve overlijdensdatum gedrukt staat, nl. 5 maart i.p.v. 5 oktober 1887. Het prentje werd gedrukt bij Veys-De Caestecker, Steenstraat 73, Brugge.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be