NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus Theodorus [VAN NOE]


Volgens de doopakte was Petrus de zevende zoon op rij (wij hebben er maar 6 gevonden), en ook in die tijd was dit een speciale gebeurtenis. De pastoor maakt er een speciale vermelding van in het doopregister, en de peter en meter zijn 'dominus' (= de heer, dus een vooraanstaand persoon) Petrus De Wit en 'domicella' (= dame) Maria-Theodora Verbrugge.
Zoals gezegd staan er vóór Petrus in de tabellen slechts 5 zonen vermeld. We hebben daarom de eigenlijke akten doorlopen van 01.01.1709-15.04.1709, 01.09.1710-01.02.1712, 01.05.1713-31.12.1714, 01.05.1716-01.12.1716 en 01.03.1718-01.06.1718, maar zonder resultaat.

Petrus werd vader vóór hij gehuwd was. De ongehuwde moeder van Ludovica Van Noo heette Jacoba Marynes en tijdens de bevalling verklapte ze aan vroedvrouw Adriana Degraeve, dat Petrus Van Noo de vader was van haar onwettig kind. Hierna volgt de integrale Latijnse tekst:

5° july baptisata est Ludovica, filia illegitima Jacobae Marynes, qujus iuxta declarationem obstetricis Adriana Degraeve, quo in elevatione sacra fontis matrem in pueperio fuisse declaratam, patrem esse Petrus Van Noo, cujus susceptores sunt Adrianus Luce et Ludovica De Paulo, qua prolis legitimata est per matrimonium legitimum enter se contractum die 21 july 1749.

Op het einde van de doopakte schrijft de pastoor dus dat beiden daaropvolgend wettig gehuwd zijn op 21 juli 1749. Tussen de huwelijksakten van 1749 vinden we hun huwelijk inderdaad terug, maar vreemd genoeg staat het gedateerd op 7 juli, dus niet op 21 juli. In gans het jaar 1749 is er in Oordegem geen enkel ander huwelijk van een 'Van Noo' of van een 'Marynes'.
We merken dit speciaal op, omdat de bruidegom in de huwelijksakte 'Petrus-Josephus' 'Van Hu' genoemd wordt in plaats van 'Petrus-Theodorus' 'Van Noe', en de bruid wordt 'Angelina' Marynes genoemd in plaats van 'Jacobina'. Ook bij de geboorte van de vijfde zoon Cornelis heet zij 'Angelina', maar bij alle andere geboortes staat er 'Jacoba'. Haar familienaam varieert bovendien tussen Marynes, Marynis, Marynus en Marinus. Maar nog verrassender is de variatie in de familienamen van hun kinderen: De Noe, Van Noe, Van Noo en ... Van Hoy !! En tot slot: Petrus is overleden onder de naam 'Van Noye'.

Angelina is dan op 16.08.1788 te Oordegem hertrouwd met de 'wevenaer' (weduwnaar) Livinus Branteghem die we 2 maanden later al terugvinden als peter van de kleinzoon Livinus Van Noe.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be