NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Johan Roeland Maurits Irena (Jo) DENAUX


Jo Denaux zong in zijn jonge jaren mee in het koor van vader. Hij beschikte over een uitstekende baritonstem en trad soms op met een repertoire van liederen van Herman Van Veen. Onder impuls van vader werd Jo in 1983 tewerkgesteld bij het Festival van Vlaanderen Kortrijk. Tot in 2006 was hij gedelegeerd bestuurder van dit Festival, maar al in 2002 trokken er donderwolken over. De 'Commissie Muziek' gaf het festival een onvoldoende wegens te vage programmatie.

In het Nieuwsblad van 13.12.2001 gaf Jo Denaux zijn repliek.
"Het negatieve advies is een zware opdoffer, maar het betekent niet meteen dat we onze subsidies kwijt zijn. Het gaat hier veeleer om een discussie tussen het veld en de commissie. Pas tegen 1 maart 2002 maakt minister Bert Anciaux, die in deze materie het laatste woord heeft, het eindadvies bekend. We hebben dus nog de tijd om commissievoorzitter Jerry Aerts, directeur van De Singel in Antwerpen, verduidelijkingen te bezorgen op onze programma aanpak. In 2003 wordt de veertigste verjaardag van het Festival gehouden. Het ware erg mochten we die moeten vieren zonder subsidies", aldus Jo Denaux, die tevreden terugblikt op de festivaluitgave van 2001. Van de dertien concerten die gehouden werden tussen 15 oktober en 30 november, waren er vijf in een uitverkochte schouwburg.

Helaas lezen we in het Nieuwsblad van 28.10.2006 dat het festival in vereffening gegaan is.
In Kortrijk beginnen de laatste concerten van het Festival van Vlaanderen. De vzw is in vereffening. Jo Denaux, zoon van stichter Maurits Denaux, kreeg zijn ontslag en ook de enige voltijdse kracht is nu in vooropzeg. Het Festival van Vlaanderen Kortrijk groeide in de jaren zestig en zeventig uit tot een begrip in de regio. Dat bleef niet duren. De toeschouwers haakten af en na een negatief advies draaide de beoordelingscommissie de geldkraan dicht. Er loopt nu een overeenkomst met het ministerie om 2006 volgens een uitbolscenario af te werken. Er zijn in Vlaanderen acht autonome vzw's voor het festival. In de andere steden blijven die gewoon voortwerken. In Kortrijk wordt onderzocht of een nieuwe vzw voor klassieke muziek haalbaar is."


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.509 personen (individuals, personnes) d.d. 1 maart 2023 - site: http://lanssens.be